Izbrani kazalci obremenjenosti okolja pri študijah ranljivosti okolja

Avtorji

  • Dejan Cigale Mag., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.18.601-617

Ključne besede:

študija ranljivosti okolja, onesnaževanje okolja, okoljski pritiski, okoljski kazalci

Povzetek

Eden vsebinskih sklopov študij ranljivosti okolja je tudi ocena dosežene stopnje celotne in integralne obremenjenosti okolja. V prispevku so predstavljeni izračuni izbranih kazalcev obremenitve. Pri obravnavanju pokrajinskoekoloških tipov Slovenije so bili v okviru študij ranljivosti okolja v ta namen izbrani naslednji kazalci: gostota poselitve, gostota delovnih mest, prometna obremenjenost in delež gozdnih površin.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

19. 12. 2002

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Cigale, D. (2002). Izbrani kazalci obremenjenosti okolja pri študijah ranljivosti okolja. Dela, 18, 601-617. https://doi.org/10.4312/dela.18.601-617