Novi impulzi socialno-geografske preobrazbe po

Avtorji

  • Vladimir Klemenčič verdienter Univ.-Prof., Mucherjeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.19.39-47

Ključne besede:

socialno-geografski procesi, urbanizacija, regionalna diferenciacija, zaraščanje kmetijskih površin

Povzetek

V zadnjem desetletju po osamosvojitvi Slovenije in s postopnim vključevanjem v druž-beno-gospodarski sistem Evropske se spreminja sestava aktivnega prebivalstva, upada število zaposlenih, povečuje se število zaposlenih v kvartarnih in zlasti v terciarnih dejavnostih, močno pa naraščata število dijakov in študentov, ter delež nezaposlenih. Sledimo hitremu ogozdovanju ter socialnemu prelogu tudi na površinah, ki bi bile pri-merne za kmetijsko izrabo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

1. 12. 2003

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Klemenčič, V. (2003). Novi impulzi socialno-geografske preobrazbe po. Dela, 19, 39-47. https://doi.org/10.4312/dela.19.39-47