Značilnosti povratnih selitev slovenske diaspore iz Argentine

Avtorji

  • Urša Kosmač
  • Mojca Ilc Klun Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.60.5-56

Ključne besede:

slovensko izseljenstvo, diaspora, povratne selitve, Argentina, Slovenija, narodna identiteta

Povzetek

Prispevek obravnava povratne selitve slovenskih izseljencev in njihovih potomcev iz Argentine. V prvem delu prispevka se osredotočamo na splošni oris povratnih selitev, ki se v kontekstu globalizacije in naraščajočih migracijskih tokov pojavljajo kot odziv na spremenjene življenjske okoliščine, ekonomske priložnosti ali kot posledica iskanja osebne in kulturne identitete ter predstavljamo ozadje in zgodovinski kontekst slovenskega izseljevanja v Argentino in orišemo značilnosti slovenske diaspore v Argentini. V drugem delu predstavljamo analizo in interpretacijo rezultatov podatkov, ki smo jih zbrali s pomočjo polstrukturiranih intervjujev biografsko-interpretativne narativne metode med slovenskimi priseljenci iz Argentine, ki v Sloveniji predstavljajo specifično skupnost in vzdržujejo transnacionalne povezave z Argentino.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Batič, K., 2003. »Domovina je tu in domovina je tam«: raziskava med primorskimi izseljenci o njihovi vrnitvi v Slovenijo. Dve domovini, 18, pp. 181–202. URL: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-2TBUVPJS (accessed 07.08.2022).

Bilecen, T., 2022. To Stay or to return? A review on return migration literature. Migration letters, 19, 4, pp. 367–385. DOI: 10.33182/ml.v19i4.2092.

Bilgili, O., 2022. Return and transnationalism. In: King, R., Kuschminder, K. (eds.). Handbook of return migration. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing Limited, pp. 38–52. DOI: 10.4337/9781839100055.00011.

Bovenkerk, F., 1974. The sociology of return: a bibliographical essay. The Hague: Martinus Nijhoff.

Cassarino, J. P., 2004. Theorising return migration: the conceptual approach to return migrants revisited. International Journal on Multicultural Societies (IJMS), 6, 2, pp. 253–279. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1730637 (accessed 05.05.2023).

Castles, S., Miller, M. J., 1993. The age of migration. London: Palgrave, Macmillan.

Conway, D., Potter, R. B. (eds.), 2009. Return migration of the next generations: 21st century transnational mobility. London, New York: Routledge. DOI: 10.4324/9781315244242.

Eastmond, M., 2007. Stories as lived experience: narratives in forced migration research. Journal of Refugee Studies, 20, 2, pp. 248–264.

Gemi, E., Triandfyllidou, A., 2021. Rethinking migration and return in Southeastern Europe: Albanian mobilities to and from Italy and Greece. New York: Routeledge. DOI: 10.4324/9780429344343.

Geografski terminološki slovar, 2022. URL: https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/slovarji/geografski/iskalnik?iztocnica=repatriacija (accessed 15.12.2023).

Gmelch, G., 1980. Return migration. Annual Review of Anthropology, 9, pp. 135–159. URL: https://www.jstor.org/stable/2155732 (accessed 07.05.2023).

Gombač, J., 2006. Repatriacija v Sloveniji po koncu druge svetovne vojne. In: Spet doma? Povratne migracije med politiko, prakso in teorijo. Ljubljana: ZRC Publishing House, ZRC SAZU, pp. 13–33.

Ilc Klun, M., 2014. Teoretična in terminološka izhodišča izseljenstva ter poznavanje tematike izseljenstva med slovenskimi učenci in dijaki. Dela, 41, pp. 165–181. DOI: 10.4312/dela.41.165-181.

IOM [International Organization for Migration], 2006. Migration glossary. Geneva: International Organization for Migration. URL: http://publications.iom.int/bookstore/free/IML_8_SLO.pdf (accessed 10.08.2022).

King, R., 1978. Return migration: A neglected aspect of population geography. Area, 10, 3, pp. 175–182. URL: http://www.jstor.org/stable/20001343 (accessed 05.05.2023).

King, R., Christou, A., 2011. Of counter diasporas and reverse transnationalism: Return mobilities to and from ancestral homeland. Mobilities, 6, 4, pp. 451–466. DOI: 10.1080/17450101.2011.603941.

King, R., 2015. Return migration and regional development. In: King, R. (ed.). Return migration and regional economic problems. London: Routledge, pp. 1–37. DOI: 10.4324/9781315722306.

King, R., Kuschminder, K., 2022. Introduction: definitions, typologies and theories of return migration. In: King, R., Kuschminder, K. (eds.). Handbook of return migration. Northampton: Edward Elgar Publishing Limited, pp. 1–22. DOI: 10.4337/9781839100055.00008.

Lukšič-Hacin, M. (ed.), 2006a. Spet doma? Povratne migracije med politiko, prakso in teorijo. Ljubljana: ZRC Publishing House, ZRC SAZU.

Lukšič-Hacin, M., 2006b. Tematizacija pojmov povratnik in povratništvo. In: Lukšič-Hacin, M. Liu (eds.). Spet doma? Povratne migracije med politiko, prakso in teorijo. Ljubljana: ZRC Publishing House, ZRC SAZU, pp. 133–144.

Lukšič-Hacin, M., 2006c. Vračanje in priseljevanje Slovencev iz Argentine. In: Spet doma? Povratne migracije med politiko, prakso in teorijo. Ljubljana: ZRC Publishing House, ZRC SAZU, pp. 77–94.

Lukšič Hacin, M., 2010. Migracije v teoretskem diskurzu. In: Štih, P., Balkovec, B. (eds.). Migracije in slovenski prostor od antike do danes. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, pp. 8–23.

Milharčič Hladnik, M. (ed.), 2011. IN - IN: življenjske zgodbe o sestavljenih identitetah. Ljubljana: ZRC Publishing House, ZRC SAZU. DOI: 10.3986/9789612542658.

Mislej, I., 1995. Kulturna zgodovina Slovencev v Južni Ameriki. In: Mislej, I. (ed.). Kulturno ustvarjanje Slovencev v Južni Ameriki. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, pp. 15–21.

Mlekuž, 2003. »Mali« prispevek k vprašanjem »povratništva«: življenjska pripoved migrantov povratnikov iz Beneške Slovenije – potovanji brez vrnitve? Dve domovini, 17, pp. 67–94. URL: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-6IHW4RQ8 (accessed 10.05.2023).

Mlekuž, 2006. O metodologiji, ki nagaja »povratniški teoriji«: življenjska pripoved migrantke povratnice. In: Lukšič-Hacin, M. (ed.). Spet doma? Povratne migracije med politiko, prakso in teorijo. Ljubljana: ZRC Publishing House, ZRC SAZU, pp. 61–75.

Mlekuž, J., 2021. ABCČĆ migracij. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Pajnik, M., Bajt, V., 2009. Biografsko narativni intervju: aplikacija na študije migracij. Dve domovini, 30, Institute of Slovenian Emigration ZRC SAZU, Ljubljana, pp. 69–89.

Repič, J., 2006. Po sledovih korenin: transnacionalne migracije med Argentino in Evropo. Ljubljana: Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts.

Slovenians in South America. GOV.SI. URL: https://www.gov.si/teme/slovenci-v-juzni-ameriki/ (accessed 04.08.2022).

SSKJ [Dictionary of the Slovene Literary Language 2]. Fran.si. URL: www.fran.si (accessed 07.09.2022).

Toplak, K., 2004. »Dobrodošli doma?«. Dve domovini, 20, pp. 35–51. URL: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-IEMQDIWY (accessed 07.08.2022).

Toplak, K., 2006. Vračanje in naseljevanje Slovencev in njihovih potomcev iz nekaterih evropskih držav in Avstralije. In: Spet doma? Povratne migracije med politiko, prakso in teorijo. Ljubljana: ZRC Publishing House, ZRC SAZU, pp. 61–75.

Tsuda, T., 2016. Japanese American ethnicity: In search of heritage and homeland across generations. NYU Press. URL: http://www.jstor.org/stable/j.ctt1bj4s6p (accessed 05.09.2023).

Tsuda, T., 2019. Introduction: diasporic return and migration studies. V: Tsuda, T., Song, C. (eds.) Diasporic returns to the ethnic homeland: The Korean diaspora in comparative perspective. Cham: Palgrave Macmillan, pp. 1–54. DOI: 10.1007/978-3-319-90763-5.

Vižintin, M. A., 2015. Prepoznavanje kulturne mešanosti in sestavljene identitete znotraj državnih meja. Annales, 25, 1, pp. 221–222.

Žigon, Z., 1998. Iz spomina v prihodnost: slovenska politična emigracija v Argentini. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC.

Žigon, Z., 2001. Otroci dveh domovin: slovenstvo v Južni Ameriki. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC.

Objavljeno

27. 12. 2023

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Kosmač, U., & Ilc Klun, M. (2023). Značilnosti povratnih selitev slovenske diaspore iz Argentine. Dela, 60, 5-56. https://doi.org/10.4312/dela.60.5-56