Šolska raba kalkulatorja ekološkega odtisa

Avtorji

  • Nejc Bobovnik Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Katja Vintar Mally Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.60.105-122

Ključne besede:

ekološki odtis, kalkulator, vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj, Slovenija

Povzetek

V članku so predstavljene možnosti rabe kalkulatorja ekološkega odtisa v vzgoji in izobraževanju, še posebej z vidika razvijanja kompetenc za trajnostni razvoj. Čeprav je empirična raziskava potekala v visokošolskem prostoru (študentke in študenti geografije na Univerzi v Ljubljani), je v prilagojeni obliki mogoče opisani pristop k obravnavi posameznikovih pritiskov na okolje in možnosti njihovega zmanjševanja prenesti tudi v osnovnošolsko in srednješolsko prakso. Večina sodelujočih je v obravnavi ekološkega odtisa prepoznala pomemben prispevek k vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bianchi, G., Pisiotis, U., Cabrera, M., 2022. GreenComp. The European sustainability competence framework. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Bobovnik, N., Vintar Mally, K., 2022. Awareness of planetary boundaries as a starting point for sustainable development: An example of the use of the ecological footprint in education. Sodobna pedagogika, 139, 1, str. 196–212. URL: https://www.sodobna-pedagogika.net/arhiv/nalozi-clanek/?id=2043 (citirano 6. 11. 2023).

Borucke, M., Moore, D., Cranston, G., Gracey, K., Iha, K., Larson, J., Lazarus, E., Morales, J. C., Wackernagel, M., Galli, A., 2013. Accounting for demand and supply of the biosphere‘s regenerative capacity: The national footprint accounts’ underlying methodology and framework. Ecological Indicators, 24, str. 518–533. DOI: 10.1016/j.ecolind.2012.08.005. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2012.08.005

Carto. CartoColors. URL: https://carto.com/carto-colors/ (citirano 2. 11. 2023).

Collins, A., Galli, A., Hipwood, T., Murthy, A., 2020. Living within a one planet reality: The contribution of personal footprint calculators. Environmental Research Letters, 15, 2. DOI: 10.1088/1748-9326/ab5f96. DOI: https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab5f96

Collins, A., Galli, A., Patrizi, N., Pulselli, F. M., 2018. Learning and teaching sustainability: The contribution of ecological footprint calculators. Journal of Cleaner Production, 174, str. 1000–1010. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.11.024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.024

Earth Overshoot Day. 2023a. Country overshoot days. URL: https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/ (citirano 2. 11. 2023).

Earth Overshoot Day. 2023b. This year’s Earth Overshoot Day lands on August 2: The trend is flattening but still far from reversing. URL: https://www.overshootday.org/newsroom/press-release-june-2023-english/ (citirano 2. 11. 2023).

Ekosklad. 2020. Ekošola meri odtis CO2: novi kalkulator CO2 in učni listi. URL: https://www.ekosklad.si/nevladne-organizacije/novica/ekoola-meri-odtis-co2-novi-kalkulator-co2-in-uni-listi (citirano 2. 11. 2023).

Fernández, M., Alférez, A., Vidal, S., Fernández, M. Y., Albareda, S., 2016. Methodological approaches to change consumption habits of future teachers in Barcelona, Spain: Reducing their personal ecological footprint. Journal of Cleaner Production, 122, str. 154–163. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.02.026. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.02.026

FoDaFo [Footprint Data Foundation], 2023a. National Footprint and Biocapacity Accounts 2023 Public Data Package. 2023. URL: https://data.footprintnetwork.org (citirano 2. 11. 2023).

FoDaFo [Footprint Data Foundation], 2023b. Why FoDaFo?. URL: https://www.fodafo.org/why-fodafo.html (citirano 2. 11. 2023).

Franz, J., Papyrakis, E., 2011. Online calculators of ecological footprint: Do they promote or dissuade sustainable behaviour? Sustainable Development, 19, 6, str. 391–401. DOI: 10.1002/sd.446. DOI: https://doi.org/10.1002/sd.446

Galli, A., 2020. EUSTEPs Students’ teaching module. Class exercise 3 for Unit 5: “Personal EF Calculator workbook”.

Galli, A., Giampietro, M., Goldfinger, S., Lazarus, E., Lin, D., Saltelli, A., Wackernagel, M., Müller, F., 2016. Questioning the ecological footprint. Ecological Indicators, 69, str. 224–232. DOI: 10.1016/j.ecolind.2016.04.014. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.04.014

Galli, A., Patrizi, N., Bacelar-Nicolau, P., Caeiro, S., Malandrakis, G., Moreno Pires, S., Niccolucci, V., Nicolau, M., Papadopoulou, A., Mapar, M., Pulselli, F. M., Theodosiou, N., Zachos, D., 2020. EUSTEPs Students’ teaching module. Unit 5: “Your Personal Ecological Footprint”.

GFN [Global Footprint Network], 2023a. Ecological footprint. URL: https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/ (citirano 6. 11. 2023).

GFN [Global Footprint Network], 2023b. Footprint calculator FAQs. URL: https://www.footprintnetwork.org/footprint-calculator-faq/ (citirano 2. 11. 2023).

GFN [Global Footprint Network], 2023c. What is your ecological footprint? URL: http://www.footprintcalculator.org/home/en (citirano 2. 11. 2023).

Gorenc, T., 2018. Kaj je ekološki odtis? URL: https://izo.si/wp-content/uploads/2021/03/kaj-je-ekoloski-odtis.pdf (citirano 2. 11. 2023).

IZO [Inštitut za zdravje in okolje], 2021. Slovenski kalkulator ekološkega odtisa. URL: https://izo.si/slovenski-kalkulator-ekoloskega-odtisa/ (citirano 2. 11. 2023).

IZO [Inštitut za zdravje in okolje], 2023. Kakšen je tvoj ekološki odtis? URL: https://izo.si/izracunaj-ekoloski-odtis/ (citirano 2. 11. 2023).

Kmet Zupančič, R. (ur.), 2023. Poročilo o razvoju 2023. Ljubljana: UMAR.

Košmerl, T., Mikulec, B., 2022. Izobraževanje odraslih za trajnostni razvoj v luči teorij transformativnega učenja. Sodobna pedagogika, 139, 2, str. 164–179. URL: https://www.sodobna-pedagogika.net/arhiv/nalozi-clanek/?id=2067 (citirano 6. 11. 2023).

Lin, D., Iha, K., Wambersie, L., Galli, A., Wackernagel, M., Bobovnik, N., Vintar-Mally, K., Hanscom, L., 2020. Slovenia’s ecological footprint. Technical report on the ecological footprint and biocapacity of 12 Slovenian regions. Global Footprint Network. URL: http://nfp-si.eionet.europa.eu/publikacije/Datoteke/Regional%20ecological%20footprint/regional%20eko%20footprint.pdf (citirano 2. 11. 2023).

Rees, W. E., 1992. Ecological footprints and appropriated carrying capacity: What urban economics leaves out. Environment and Urbanisation, 4, 2, str. 121–130. DOI: 10.1177/095624789200400212. DOI: https://doi.org/10.1177/095624789200400212

Umanotera. Izračunaj svoj ogljični odtis. URL: https://www.umanotera.org/izracunaj-svoj-ogljicni-odtis/ (citirano 2. 11. 2023).

Vintar Mally, K., Bobovnik, N., Kovač, N., 2022. Ekološki odtis – Kazalci okolja v Sloveniji. ARSO. URL: https://kazalci.arso.gov.si/sl/content/ekoloski-odtis-2 (citirano 2. 11. 2023).

Wackernagel, M., Beyers, B., 2019. Ecological footprint. Managing our biocapacity budget. New Society Publishers.

Wackernagel, M., Rees, W. E., 1996. Our ecological footprint: Reducing human impact on the Earth. Philadelphia: New Society Publishers.

Prenosi

Objavljeno

27. 12. 2023

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Bobovnik, N., & Vintar Mally, K. (2023). Šolska raba kalkulatorja ekološkega odtisa. Dela, 60, 105-122. https://doi.org/10.4312/dela.60.105-122