Digitalizacija na podeželju v Sloveniji

Med razvojnimi koraki in digitalnimi razkoraki

Avtorji

 • Barbara Hauptman
 • Taja Ivanc
 • Matej Jelovčan
 • Žiga Korbar
 • Kim Strupar
 • Polona Karin Nikolić
 • Urh Drofenik
 • Jošt Cankar
 • Domen Sotenšek
 • Eva Anko
 • Žan Drobnič
 • Matej Knez
 • Maruša Jakoša
 • Lucija Ličer
 • Robi Koščak
 • Katja Ana Pokeržnik
 • Špela Krušič
 • Irma Potočnik Slavič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.60.123-155

Ključne besede:

digitalizacija na podeželju, digitalni razkorak, lokalna akcijska skupina, LAS Od Pohorja do Bohorja, podeželje, Slovenija

Povzetek

Digitalizacija podeželja temelji na vzpostavitvi digitalne infrastrukture in uporabi digitalnih orodij. V tem procesu obstajajo med podeželskimi območji pomembne razlike glede razvojnih korakov (npr. časovni, investicijski, prostorski vidik vzpostavitve digitalne infrastrukture in orodij) in se oblikujejo digitalni razkoraki (razlike v razpoložljivosti in dostopnosti digitalne infrastrukture, uporabi digitalnih orodij), kar smo preučevali na območju lokalne akcijske skupine (LAS) Od Pohorja do Bohorja. Za vpogled v pragmatični vidik neposrednega uporabnika digitalne infrastrukture in digitalnih orodij smo izvedli spletni anketi, v katerih se je izkazalo, da lokalni prebivalci digitalizacijo večinoma dojemajo pozitivno kot orodje pri vsakodnevnih opravilih, da pozitivno digitalizacijo dojemajo tudi osnovnošolci, pri čemer se zavedajo tudi negativnih plati. Prostorska analiza obstoječe digitalne infrastrukture je pokazala, da je le-ta v večini občin LAS Od Pohorja do Bohorja pomanjkljiva, redke investicije v digitalno infrastrukturo so pogosto omejene na središča občin. Ker je digitalizacija postala sestavni in nemalokrat tudi ključni del sodobnega življenja in dela, smo s pomočjo kritične samorefleksije intervjuvancev na preučevanem območju prepoznali, da ima vsak posameznik drugačno dojemanje, razumevanje in stopnjo uporabe digitalne infrastrukture in digitalnih orodij. Empirično-konceptualne ugotovitve fokusne skupine nakazujejo neučinkovitost državnih organov pri investicijah v digitalno opremljenost, premalo informacijskih vsebin v predmetniku osnovne šole ter veliko vlogo digitalne infrastrukture in digitalnih orodij pri delu in prostem času.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Adams, C. W., 2015. Conducting semi-structured interviews. V: Wholey, J. S., Harty, H. P., Newcomer, K. E. (ur.). Handbook of practical program evaluation. San Francisco: Wiley, str. 492–505.

Binder, J., Witting, A., 2022. Digital pioneers in rural regional development: A bibliometric analysis of digitalisation and leadership. Raumforschung und Raumordnung (Spatial Research and Planning), 80, 3, str. 266–278. DOI: 10.14512/rur.103.

Bogataj, D., 2019. Socialna infrastruktura pametnih srebrnih vasi. Trebnje: Zavod INRISK – Inštitut za raziskavo sistemov izpostavljenih rizikom. URL: https://www.las-posavje.si/upload/editor/Model%20PSV_prostorski%20koncept.pdf (citirano 15. 11. 2023).

Buergin, R., Mayer, H., Kashev, A., Haug, S., 2022. Analysing digital multilocality between urban centres and rural peripheries: Combining and integrating digital and analogue research methods. Raumforschung und Raumordnung (Spatial Research and Planning), 80, 3, str. 279–295. DOI: 10.14512/rur.116.

Cosier, J., Šabec, E., Verlič, L., Ponikvar, A., Jenko, I., Klemenčič, K., Gostonj, U., Kežar, M., Gamse, M., Uršič, K., Pavlovič, J., Potočnik Slavič, I., 2014. Understanding disparities in Slovenian rural areas: Various new indicators. Geoadria, 19, 2, str. 149–164. DOI: 10.15291/geoadria.32.

FTA, 2023. O podjetju. URL: https://www.fta.si/ (citirano 12. 5. 2023).

GURS [Geodetska uprava Republike Slovenije], 2022. Telekomunikacijska infrastruktura. URL: https://www.e-prostor.gov.si/ (citirano 9. 5. 2023).

GURS [Geodetska uprava Republike Slovenije], 2023. Prostorske enote. URL: https://www.e-prostor.gov.si/ (citirano 9. 5. 2023).

Hauptman, B., Ivanc, T., Jelovčan, M., Korbar, Ž., Strupar, K., Nikolić, P. K., Drofenik, U., Cankar, J., Sotenšek, D., Anko, E., Drobnič, Ž., Knez, M., Jakoša, M., Ličer, L., Koščak, R., Pokeržnik, K. A., Krušič, Š., Potočnik Slavič, I., 2023. Digitalizacija na podeželju: študija primera lokalna akcijska skupina Od Pohorja do Bohorja. Zaključno poročilo. Ljubljana: Oddelek za geografijo FF UL.

Hojnik, J., Biloslavo, R., Bertoncel, T., 2022. Business model for a circular economy: A literature review with bibliometric and topic analysis. V: Prokop, V., Stejskal, J., Horbach, J., Gerstlberger, W. (ur.). Business models for the circular economy: a European perspective. Cham: Springer, str. 13–64. DOI: 10.1007/978-3-031-08313-6_2.

Krasilnikova, N., Levin-Keitel, M., 2022. Mobile Arbeit aus sozioräumlicher Perspektive: Co-Working Spaces als Chance für suburban und ländliche Räume? Raumforschung und Raumordnung (Spatial Research and Planning), 80, 3, str. 360–372. DOI: 10.14512/rur.115.

Kurtenbach, S., Kuechler, A., Rees, Y., 2022. Digitalisierung und nachbarschaftlicher Zusammenhalt im ländlichen Raum – Ergebnisse einer Mixed-Methods-Untersuchung. Raumforschung und Raumordnung (Spatial Research and Planning), 80, 3, str. 329–343. DOI: 10.14512/rur.108.

Lundgren, A. S., Johansson, A., 2017. Digital rurality: Producing the countryside in online struggles for rural survival. Journal of Rural Studies, 51, str. 73–82. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2017.02.001.

Malecki, E. J., 2003. Digital development in rural areas: Potentials and pitfalls. Journal of Rural Studies, 19, 2, str. 201–214. DOI: 10.1016/S0743-0167(02)00068-2.

Mamut Tim, 2019. O podjetju. URL: https://mamut-tim.com/ (citirano 12. 5. 2023).

Marovt, 2019. O podjetju. URL: https://www.marovt.com/ (citirano 12. 5. 2023).

Marshall, A., Dezuanni, M., Burgess, J., Thomas, J., Wilson, C. K., 2020. Australian farmers left behind in the digital economy – Insights from the Australian Digital Inclusion Index. Journal of Rural Studies, 80, str. 195–210. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2020.09.001.

Ministrstvo za digitalni razvoj in tehnologijo, 2022. Strategija digitalne transformacije gospodarstva. URL: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGTS/Dokumenti/DIPT/Digitalizacija/Strategija-digitalne-transformacije-gospodarstva.pdf (citirano 4. 4. 2023).

Ministrstvo za javno upravo, 2021. Bele lise. URL: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-javno-upravo/ (citirano 9. 5. 2023).

Načrt razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Zreče. 2016. URL: https://www.zrece.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/12/O%C5%A0O[70].pdf (citirano 14. 3. 2023).

Občina Dobrna, 2023. Projekti in investicije. URL: https://www.dobrna.si/ (citirano 14. 3. 2023).

Občina Oplotnica, 2023. Projekti in investicije. URL: https://oplotnica.si/ (citirano 14. 3. 2023).

Občina Slovenske Konjice, 2023. Projekti in investicije. URL: https://www.slovenskekonjice.si/ (citirano 14. 3. 2023).

Občina Šentjur, 2023. Projekti in investicije. URL: https://www.sentjur.si/ (citirano 14. 3. 2023).

Občina Vitanje, 2023. Projekti in investicije. URL: https://www.vitanje.si/ (citirano 14. 3. 2023).

Občina Zreče, 2023. Projekti in investicije. URL: https://www.zrece.si/ (citirano 14. 3. 2023).

RAMAX, 2022. O podjetju. URL: https://ramax.si/ (citirano 12. 5. 2023).

Roberts, E., Anderson, B. A., Skerratt, S., Farrington, J., 2017. A review of the rural-digital policy agenda from a community resilience perspective. Journal of Rural Studies, 54, str. 372–385. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2016.03.001.

Roboteh, 2023. O podjetju. URL: https://www.roboteh.si/ (12. 5. 2023).

Robotrade, 2023. O podjetju. URL: https://www.robotrade.si/ (12. 5. 2023).

RUNE Enia, 2023. https://www.ruralnetwork.eu/sl/ (citirano 9. 5. 2023).

Salemink, K., Strijker, D., Bosworth, G., 2017. Rural development in the digital age: A systematic literature review on unequal ICT availability, adoption, and use in rural areas. Journal of Rural Studies, 54, str. 360–371. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2015.09.001.

Sept, A., Christmann, G., 2022. Chancen und Herausforderungen in ländlichen Räumen durch Digitalisierung. Raumforschung und Raumordnung (Spatial Research and Planning), 80, 3, str. 247–250. DOI: 10.14512/rur.235.

Stein, V., Pentzold, C., Peter, S., Sterly, S., 2022. Digitalization and civic participation in rural areas. A systematic review of scientific journals, 2010-2020. Raumforschung und Raumordnung (Spatial Research and Planning), 80, 3, str. 251–265. DOI: 10.14512/rur.112.

SURS [Statistični urad Republike Slovenije], 2023. Prebivalstvo. URL: https://pxweb.stat.si/SiStat/sl/Podrocja/Index/100/prebivalstvo (citirano 9. 5. 2023).

Sustainable digital infrastructure alliance, 2023. Digitalna infrastruktura. URL: https://sdialliance.org/ (citirano 4. 4. 2023).

Tajfun, 2023. O podjetju. URL: https://tajfun.com/si (citirano 12. 5. 2023).

UNIOR, 2023. O podjetju. URL: https://uniortools.com/slo/ (citirano 12. 5. 2023).

Weith, T., Prossek. A., Weddige, U., Guette, A., Zscheischler, J., 2022. Mehr als smarte Technik: ein konzeptioneller Rahmen zu “Smart Countryside”. Raumforschung und Raumordnung (Spatial Research and Planning), 80, 3, str. 296–313. DOI: 10.14512/rur.127.

Young, J. C., 2019. Rural digital geographies and new landscapes of social resilience. Journal of Rural Studies, 60, str. 66–74. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2019.07.001.

Zavratnik, V., Kos, A., Stojmenova Duh, E., 2018. Smart villages: comprehensive review of initiatives and practices. Sustainability, 10, 7, 2559. DOI: 10.3390/su10072559.

Zerrer, N., Sept, A., Christmann, G., 2022. Rural community development click-by-click. Processes and dynamics of digitally supported social innovations in peripheral rural areas. Raumforschung und Raumordnung (Spatial Research and Planning), 80, 3, str. 314–328. DOI: 10.14512/rur.145.

Žibrat, U., Knapič, M., Urek, G., 2019. Plant pests and disease detection using optical sensors. Folia biologica et geologica, 60, 2. str. 41–52. DOI: 10.3986/fbg0057.

Prenosi

Objavljeno

27. 12. 2023

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Hauptman, B., Ivanc, T., Jelovčan, M., Korbar, Žiga, Strupar, K., Nikolić, P. K., Drofenik, U., Cankar, J., Sotenšek, D., Anko, E., Drobnič, Žan, Knez, M., Jakoša, M., Ličer, L., Koščak, R., Pokeržnik, K. A., Krušič, Špela, & Potočnik Slavič, I. (2023). Digitalizacija na podeželju v Sloveniji: Med razvojnimi koraki in digitalnimi razkoraki. Dela, 60, 123-155. https://doi.org/10.4312/dela.60.123-155