Horizontalni padavinski gradienti v alpskih dolinah severozahodne Slovenije

Avtorji

  • Matej Ogrin Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Erika Kozamernik

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.49.5-36

Ključne besede:

gorska klima, padavinski gradienti, Julijske Alpe, alpske doline

Povzetek

Čeprav imajo Alpe med vsemi svetovnimi gorstvi najgostejšo mrežo padavinskih postaj, je na mikro ravni poznavanje padavinskih razmer marsikje še vedno slabo. Padavinske postaje v gorskih pokrajinah so zgoščene v nižinskih in poseljenih območjih. Na višje ležečih območjih je le-teh malo. V gorah je problematična tudi natančnost meritev. Posledično je informacija o padavinskih razmerah pomanjkljiva prav tam, kjer je količina padavin največja. Slednje pomeni pomanjkljive ocene vodne bilance in oteženo napovedovanje s padavinami povezanih procesov, med katere sodijo hudourniške poplave, usadi, zemeljski in snežni plazovi in podobno. Prispevek govori o horizontalnih gradientih padavin v alpskih dolinah Planica, Krnica in Beli potok, ki se nahajajo na severozahodu slovenskega dela Julijskih Alp. Rezultati nekajletnih meritev so pokazali, da so letni horizontalni gradienti padavin v Krnici znašali 162 mm/km, v dolini Belega potoka 192 mm/km in v Planici 216 mm/km. Gre za največje poznane horizontalne padavinske gradiente v Sloveniji. Prirast padavin glede na začetek doline je v dolini Belega potoka dosegel faktor 1,36, v Krnici 1,55 in v Planici kar 1,86.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

28. 12. 2018

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Ogrin, M., & Kozamernik, E. (2018). Horizontalni padavinski gradienti v alpskih dolinah severozahodne Slovenije. Dela, 49, 5-36. https://doi.org/10.4312/dela.49.5-36