Zasnova geografskega pristopa k izdelavi strokovnih podlag za prostorsko načrtovanje v porečjih

Avtorji

  • Andrej Draksler
  • Simon Kušar Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.49.37-59

Ključne besede:

prostorsko načrtovanje, trajnostni prostorski razvoj, strokovne podlage, regionalna analiza, upravljanje porečij, DPSIR model, porečje, Kokra, Slovenija

Povzetek

Kljub načelnemu približevanju upravljanja z vodami ter prostorskega načrtovanja v Vodni direktivi (2000) poteka izdelava načrtov upravljanja voda brez upoštevanja širših razvojnih dejavnikov v prostoru. V prispevku predlagamo celovitejši oziroma geografski pristop k izdelavi strokovnih podlag kot izhodišče za prostorsko načrtovanje v porečjih, in sicer s povezavo DPSIR modela in strokovnih analiz pri prostorskem načrtovanju. Tako smo povezali okoljski vidik načrtovanja razvoja porečij s širšim razvojnim vidikom. Predlagani pristop smo preverili in ovrednotili na primeru porečja reke Kokre v Sloveniji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

28. 12. 2018

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Draksler, A., & Kušar, S. (2018). Zasnova geografskega pristopa k izdelavi strokovnih podlag za prostorsko načrtovanje v porečjih. Dela, 49, 37-59. https://doi.org/10.4312/dela.49.37-59