Prehranska pokrajina v Škofjeloškem hribovju

Avtorji

  • Sara Uhan Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Irma Potočnik Slavič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.50.81-102

Ključne besede:

prehranska pokrajina, prehranska enačba, regionalni gospodarski krogi, podeželje, Škofjeloško hribovje, Slovenija

Povzetek

Prehranska pokrajina je odnosni prostor, v katerem se vrši preskrba s hrano. Namen prispevka je preučiti gradnike, akterje in deležnike lokalne prehranske pokrajine v Škofjeloškem hribovju. Pri preučevanju smo uporabili dva pristopa: prehransko enačbo in regionalne gospodarske kroge. Prehranska pokrajina v Škofjeloškem hribovju je navznoter zelo heterogena, navzven pa homogena. Tvorijo jo različni akterji (manjše in večje kmetije, predelovalni obrati) in deležniki (zadruga, podporno okolje), od katerih nekateri že posegajo izven funkcionalnega območja in ustvarjajo translokalne mreže. Na podlagi analize dostopnih podatkov, polstrukturiranih intervjujev (N = 14) in metode fokusne skupine, ocenjujemo, da je v Škofjeloškem hribovju proizvedene več hrane kot se je potroši.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

31. 12. 2018

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Uhan, S., & Potočnik Slavič, I. (2018). Prehranska pokrajina v Škofjeloškem hribovju. Dela, 50, 81-102. https://doi.org/10.4312/dela.50.81-102