Spremembe volilnih enot za izvedbo volitev v državni zbor RS

Avtorji

  • Boštjan Rogelj Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.53.45-69

Ključne besede:

volilna geografija, volitve, volilni sistemi, volilne enote, Slovenija, Državni zbor Republike Slovenije

Povzetek

Leta 2018 sprejeta odločba Ustavnega sodišča o neustavnosti trenutne ureditve volilnih okrajev je znova oživila razpravo o reformi državnozborskega volilnega sistema. V središču razprave je vprašanje preoblikovanja oziroma odprave volilnih okrajev. Drugi pomembni prostorski element volilnega sistema – ureditev volilnih enot ‒ pa ni deležen večje pozornosti, saj ni bila predmet ustavne presoje. V članku želimo preveriti, v kolikšni meri obstoječa ureditev še izpolnjuje zakonska merila. V nadaljevanju so predstavljeni trije alternativni predlogi ureditve volilnih enot, njihove ključne značilnosti ter glavne prednosti in pomanjkljivosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ACE Project, 2020a. Equal population redistricting. URL: http://aceproject.org/ace-en/topics/bd/bdb/bdb05/bdb05a (citirano 9. 6. 2020).

ACE Project, 2020b. Electoral system and ballot type implications for the count. URL: https://aceproject.org/ace-en/topics/vc/vca/default (citirano 9. 6. 2020).

Beneška komisija, 2002. Code of good practice in electoral matters: guidelines and explanatory report (Opinion no. 190/2002). Strasbourg.

Beneška komisija, 2013. Electoral law (CDL-EL 2013/006). Strasbourg.

Drobne, S., 2019. Funkcionalne regije kot podlaga za ustanovitev pokrajin v Sloveniji. Ljubljana. URL: http://www.pokrajine.si/wp-content/uploads/2019/10/DROBNE-2019-10-05-FR-kot-podlaga-za-ustanovitev-pokrajin-v-Sloveniji-1.pdf (citirano 9. 6. 2020).

Državni svet, 2019. Ustanovitev pokrajin v Sloveniji. http://www.pokrajine.si/ (citirano 9. 6. 2020).

Farrell, D. M., 2001. Electoral systems: a comparative introduction. New York: Palgrave.

Gaber, S., 1996. Volilni sistemi: zbornik. Ljubljana: Krtina.

Handley, L., Jeremy, G., Schrott, P., Boneo, H., Johnston, R., Maley, M., McRobie, A., Pattie, C., Rossiter, D., Watson, P., 2006. Delimitation equity project: Resource guide. Arlington: International Foundation for Electoral Systems (IFES).

IFES, 2019. Electoral code of the Republic of North Macedonia: Consolidated version (translated and edited by IFES). URL: https://www.ifes.org/sites/default/files/electoral_code_of_the_republic_of_north_macedonia_february_2019_english.pdf (citirano 19. 6. 2020).

Krašovec, A., 2007. Volilne študije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Lijphart, A., 1994. Electoral systems and party systems: a study of twenty-seven democracies, 1945‒1990. Oxford: Oxford University Press.

Nared, J., Hudoklin, J., Kavaš, D., Zavodnik Lamovšek, A., 2019. Povezovanje prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni v Sloveniji. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.

Plut, D., 2004. Načela, kriteriji in regionalizacija Slovenije z vidika členitve na pokrajine. V: Vlaj, S. (ur.). Pokrajina: druga raven lokalne samouprave. Ljubljana: Inštitut za lokalno samoupravo pri Fakulteti za upravo, str. 21–35.

Pogorelec, J., 1998. Sistem volitev v Državni zbor: nekaj predlogov za njegovo izboljšanje. Pravna praksa, 17, 14/15, str. 29–38.

Pogorelec, J., 2000. Večinski volilni sistem – trda šola demokracije. Pravna praksa, 19, 7, str. 17–26.

Polič, M., 2002. Spoznavni zemljevid Slovenije. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Ribičič, C., 1996. Osebnost kandidatov in sorazmerna zastopanost strank. V: Gaber, S. (ur.). Volilni sistemi. Ljubljana: Krtina, str. 283–303

Ribičič, C., 1999. Volilni sistem iz žabje perspektive. Teorija in praksa, 36, 3, str. 458–471.

Rogelj, B., 2011. Političnogeografska analiza volilnega sistema volitev v Državni zbor Republike Slovenije : doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza. Univerza v Ljub­ljani.

Rogelj, B., 2012. Ureditev volilnih enot v državnozborskem volilnem sistemu. Dela, 37, str. 107–128.

RTVSLO, 2019. Posvet pri Pahorju: Poprava volilnih okrajev ali njihova ukinitev in uvedba preferenčnega glasu? URL: https://www.rtvslo.si/slovenija/posvet-pri-pahorju-poprava-volilnih-okrajev-ali-njihova-ukinitev-in-uvedba-preferencnega-glasu/483334 (citirano 19. 10. 2020).

Strøm, K., Müller, W. C., Bergman, T. (ur.), 2006. Delegation and accountability in parliamentary democracies. Oxford: Oxford University Press.

Uberoi, E., Baker, C., Cracknell, R., Allen, G., Roberts, N., Barton, C., Sturge, G., Danechi, S., Harker, R., Bolton, P., McInnes, R., Watson, C., Dempsey, N., Audickas, L., 2020. General Election 2019: full results and analysis. Briefing Paper CBP 8749. London: House of Commons Library.

Ustavno sodišče RS, 1992. Odločba U-I-128/92. Ljubljana.

Ustavno sodišče RS, 2003. Odločba U-I-226/00. Ljubljana.

Ustavno sodišče RS, 2018. Odločba U-I-32/15‒56. Ljubljana.

Webster, G. R., 2013. Reflections on current criteria to evaluate redistricting plans. Political Geography, 32, 1, str. 3–14. DOI: 10.1016/j.polgeo.2012.10.004.

Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor [ZDVEDZ]. 2005. Uradni list RS, 24/05.

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski državni Sabor. 2019. Narodne novine. URL: https://zakon.hr/z/355/Zakon-o-izborima-zastupnika-u-Hrvatski-sabor (citirano 20. 6. 2020).

Zakon o volitvah v državni zbor [ZVDZ]. 2017. Uradni list RS, 23/17.

Prenosi

Objavljeno

17. 12. 2020 — posodobljeno 10. 08. 2021

Verzije

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Rogelj, B. (2021). Spremembe volilnih enot za izvedbo volitev v državni zbor RS. Dela, 53, 45-69. https://doi.org/10.4312/dela.53.45-69 (Original work published 2020)