Kakovost bivalnega okolja v izbranih soseskah enodružinskih hiš v obmestnih naseljih v Ljubljanski urbani regiji

Avtorji

  • Dejan Rebernik Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.54.53-74

Ključne besede:

razvoj prebivalstva, suburbanizacija, Ljubljanska urbana regija, kakovost bivalnega okolja, soseske enodružinskih hiš

Povzetek

V prispevku je predstavljeno vrednotenje kakovosti bivalnega okolja, ki temelji na anketiranju lokalnih prebivalcev. Anketiranje smo izvedli v izbranih soseskah organizirane tržne gradnje enodružinskih hiš v obmestnih naseljih v Ljubljanski urbani regiji. Prikazane so tudi osnovne značilnosti razvoja prebivalstva v Ljubljanski urbani regiji s posebnim poudarkom na obmestnih naseljih. Na osnovi raziskave lahko zaključimo, da je večina prebivalcev proučevanih sosesk zadovoljna s kakovostjo bivanja, slabše ocenjujejo le pogoje za dnevno mobilnost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Cigoj, N., Gazvoda, D., 2008. Spreminjanje podobe enodružinskih hiš: primerjalna podoba naselij v Ljubljani, Mariboru in Novem mestu. Urbani izziv, 19, 1, str. 25–34.

Drozg, V., 1994. Kvaliteta bivalnega okolja v stanovanjskih območjih v Mariboru. V: Premzl, V. (ur.). Mednarodni simpozij Trajnostni urbani razvoj. Maribor: Tehniška fakulteta.

Ivanšek, F., 1988. Enodružinska hiša: od prosto stoječe hiše k nizki zgoščeni zazidavi. Ljubljana: Ambient.

Mandič, S., Cirman, A. (ur.), 2006. Stanovanje v Sloveniji 2005. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Mandič, S., Hlebec, V., Cirman, A., Dimitrovska Andrews, K., Filipovič, M., Kos, D., Sendi, R., Gnidovec, M., 2006. Stanovanjska anketa. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za proučevanje družbene blaginje.

Mlinar, Z., 1983. Humanizacija mesta. Sociološke razsežnosti urbanizma in samoupravljanja v Novi Gorici. Maribor: Obzorja.

Pacione, M., 2003. Quality-of-life research in urban geography. Urban Geography, 24, 4, str. 314– 339.

Ravbar, M., 1997. Slovene cities and suburbs in transormation. Geografski zbornik, 37, str. 65–109.

Rebernik, D., 2002. Urbano-geografsko proučevanje blokovskih stanovanjskih sosesk kot element urbanističnega planiranja. Dela, 18, str. 463–475.

Rebernik, D., 2004. Razvoj prebivalstva v Ljubljanski urbani regiji. Dela, 22, str. 89–99.

Rebernik, D., 2008. Urbana geografija – Geografske značilnosti mest in urbanizacije v svetu. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Rebernik, D., Krevs, M., 2013. Prostorski in prebivalstveni razvoj naselij v južnem delu Ljubljanske urbane regije. Dela, 40, str. 91–116.

Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050: osnutek za razpravo, 2020. URL: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorski-razvoj/SPRS/SPRS-2050_gradivo-za-javno-razpravo.pdf (citirano 23. 11. 2020)

Statistični urad Republike Slovenije, 2020. Slovenske statistične regije in občine v številkah. URL: https://www.stat.si/obcine (citirano 12. 11. 2020).

Šašek Divjak, M., Sendi R., Jakoš, A., Cirman, A., 2002. Kakovost stanovanjske oskrbe in bivalnega okolja: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnih raziskovalnih programov. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije.

Špes, M., 1998. Degradacija okolja kot dejavnik diferenciacije urbane pokrajine. Ljubljana: Inštitut za geografijo.

Špes, M., Smrekar, A., Lampič, B., 2000. Kvaliteta bivalnega okolja v Ljubljani. V: Gabrovec, M., Orožen Adamič, M. (ur.). Ljubljana. Geografija mesta. Ljubljana: Ljubljansko geografsko društvo, Založba ZRC.

Tiran, J., 2017. Kakovost bivalnega okolja v Ljubljani. Ljubljana: Založba ZRC.

Uršič, M., Hočevar, M., 2007. Protiurbanost kot način življenja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Prenosi

Objavljeno

30.12.2020 — posodobljeno 10.08.2021

Verzije

Kako citirati

Rebernik, D. (2021). Kakovost bivalnega okolja v izbranih soseskah enodružinskih hiš v obmestnih naseljih v Ljubljanski urbani regiji. Dela, (54), 53–74. https://doi.org/10.4312/dela.54.53-74 (Original work published 30. december 2020)

Številka

Rubrike

Razprave