TermFrame: sistematičen pristop h kraški terminologiji

Avtorji

  • Špela Vintar Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Uroš Stepišnik Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.54.149-167

Ključne besede:

definicije, terminologija shem, tipi definicij, krasoslovje, kras

Povzetek

Prispevek opisuje sistematični in na podatkih utemeljeni pristop h kraški terminologiji, pri katerem skušamo izluščiti znanje iz različnih besedilnih virov in ga strukturirati v celovito večjezično reprezentacijo znanja. Naš pristop izhaja iz modela specializirane domene, ki smo ga zgradili v skladu z načeli terminologije shem in analitske geomorfološke metode opisovanja kraških pojavov in procesov. Model specializirane domene predstavlja ogrodje za označevanje definicij, nato pa se podatki iz različnih virov združujejo v mrežo znanja. V prispevku predstavimo nekaj primerov vizualizacij znanja, s katerimi ponazarjamo prednosti sistematičnega in interdisciplinarnega pristopa k urejanju specializiranega znanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Australian karst index. 1985. Melbourne: Australian Speleological Federation.

Bögli, A., 1980. Karst hydrology and physical speleology. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag.

Castilho, R. E. d., Biemann, C., Gurevych, I., Yimam, S., 2014. WebAnno: a flexible, web-based annotation tool for CLARIN. Soesterberg: CLARIN Annual Conference (CAC), pp. 1–6.

Faber, P., Tercedor, M., Montero Martínez, S., Araúz, P., Prieto Velasco, J. A., Lopez-Rodriguez, C., Reimerink, A., Linares, C., De Quesada, M., Gómez-Moreno, J., San Martín, A., 2012. A cognitive linguistics view of terminology and specialized language. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton. DOI: 10.1515/9783110277203.

Field, M. S., 2002. A lexicon of cave and karst terminology with special reference to environmental karst hydrology. US Environmental Protection Agency.

Ford, D., Williams, P. D., 2007. Karst hydrogeology and geomorphology. Chichester: Wiley.

Gams, I., Kunaver, J., Novak, D., Jenko, F., Savnik, R., 1962. Kraška terminologija. Geografski vestnik, 34, pp. 115–137.

Gams, I., Kunaver, J., Radinja, D., 1973. Slovenska kraška terminologija. Ljubljana: Katedra za fizično geografijo, Univerza v Ljubljani.

Gerasimov, I., 1946. Opyt geomorfologičeskogo strojenija SSSR. Problemy fizičeskoj geografii, 12, pp. 33–46.

Glossary and multilingual equivalents of karst terms, 1972. Paris: UNESCO.

Gunn, J., 2004. Encyclopedia of caves and karst science. New York, London: Fitzroy Dearborn.

Jennings, J. N., 1979. Cave and karst terminology. AFS Newsletter, 83, pp. 3–14.

Jennings, J. N., 1997. Cave and karst terminology. Australian Speleological Federation.

Kranjc, A., 1994. About the name and the history of the region Kras. Acta Carsologica, 8, pp. 82–90.

Kranjc, A., 2008. Kraška terminologija - pojmi z dinarskega krasa. Geografija v šoli, 17, pp. 3–10.

Lowe, D., Waltham, T., 2002. Dictionary of karst and caves: A brief guide to the terminology and concepts of cave and karst science. British Cave Research Association.

Matthews, P., Matthews, P. G., 1968. Speleo handbook. Sydney: Australian Speleological Federation.

Mihevc, A., 2010. Geomorphology. In: Mihevc, A., Prelovšek, M., Zupan Hajna, N. (ed.). Introduction to the Dinaric karst. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, pp. 30–43.

Miljkovic, D., Kralj, J., Stepišnik, U., Pollak, S., 2019. Communities of related terms in a karst terminology co-occurrence network. Sintra: eLEX : Electronic lexicography in the 21st century, pp. 357–373.

Monroe, W. H., 1970. A glossary of karst terminology. Washington D.C.: U.S. Geological Survey.

Pavlopoulos, K., Evelpidou, N., Vassilopoulos, A., 2009. Mapping geomorphological environments. Berlin, Heidelberg: Springer.

Pollak, S., Podpečan, V., Miljkovic, D., Stepišnik, U., Vintar, Š., 2020. The NetViz terminology visualization tool and the use cases in karstology domain modeling. Marseille: The International Workshop on Computational Terminology COMPUTERM 2020 at LREC 2020, pp. 55–60.

Pollak, S., Vavpetič, A., Kranjc, J., Lavrač, N., Vintar, Š., 2012. NLP workflow for on-line definition extraction from English and Slovene text corpora. Vienna: KONVENS 2012, pp. 53–60.

Šušteršič, F., Knez, M., 1995. Prispevek k slovenskemu speleološkemu pojmovniku. Naše jame, 37, pp. 153–170.

Vintar, Š., Grcic, L., Martinc, M., Pollak, S., Stepišnik, U., 2020. Mining semantic relations from comparable corpora through intersections of word embeddings. Marseille: Proceedings of the 13th Workshop on Building and Using Comparable Corpora, pp. 29–34.

Objavljeno

30. 12. 2020 — posodobljeno 10. 08. 2021

Verzije

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Vintar, Špela, & Stepišnik, U. (2021). TermFrame: sistematičen pristop h kraški terminologiji. Dela, 54, 149-167. https://doi.org/10.4312/dela.54.149-167 (Original work published 2020)