Poročila

Avtorji

  • Blaž Repe Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Ida Knez Račič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Darko Ogrin Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Anton Gosar
  • Jernej Zupančič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Dejan Cigale Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Irma Potočnik Slavič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Erik Logar Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.54.169-218

Ključne besede:

Franc Lovrenčak, Pietro Coppo, Marjan Tkalčič, socialna geografija, razvoj turizma na zavarovanih območjih, proučevanje podeželja, geografsko poreklo

Povzetek

Pregled znanstvenega, strokovnega in pedagoškega dela prof. Franca Lovrenčaka  ob njegovi 80-letnici

Ob 550-letnici rojstva kartografa in horografa Pietra Coppa

In memoriam Marjan Tkalčič (1949–2020)

Vpogled v socialno geografijo

Challenges of Tourism Development in Protected Areas of Croatia and Slovenia

Routledge International Handbook of Rural Studies

Origination. The Geographies of Brands and Branding

Brands and Branding Geographies

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Degrassi, A., 1924. Di Pietro Coppo e delle sue opere. Documenti. Archeografo Triestino, XI, II serie, str. 321–349.

Donahue, R. L., Miller, R. W., Shickluna, J. C., 1977. Soils: an introduction to soils and plant growth. En-glewood, Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Drozg, V., 2020. Vpogled v socialno geografijo. Maribor, Univerzitetna založba.

Errera, C., 1934. Di Pietro Coppa e della sua opera »De toto orbe« (1520). Estratto dal Rediconto delle Sessioni della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna – Classe di Scienze Morali – serie terca, Vol. VIII., str. 25–47.

Frišek, A., Lovrenčak, F., 2006. Kot profesor moraš biti oboje - raziskovalec in posredovalec znanja. Geomix, 13, 1, str. 33–36.

Gašperič, P., Šolar, R., Zorn, M., 2020. Kartografski zakladi slovenskega ozemlja/Cartographic Treasures of Slovenian Territory. Ljubljana: Založba ZRC, NUK.

Koderman, M., Tvrtko Opačić, V. (ur.), 2020. Challenges of tourism development in protected areas of Croatia and Slovenia. Koper, Založba Univerze na Primorskem; Zagreb, Hrvatsko geografsko društvo.

Kopić, P., 2020. Hrvatska enciklopedija, spletna izdaja. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, URL: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33063 (citirano 11. 10. 2020).

Korošec, B., 1978. Naš prostor v času in projekciji. Oris razvoja zemljemerstva, kartografije in prostorskega urejanja na osrednjem Slovenskem. Ljubljana: Geodetski zavod SR Slovenije in Geodetska uprava SRS.

Lago, L., Rossit, C., 1984, 1986. Pietro Coppo, Le »Tabvlae« (1524–1526), Una preziosa raccolta cartografica custodita a Pirano, Note e documenti per la storia della cartografia, I-II. Trieste.

Lal, R., 2004. Soil carbon sequestration impacts on global climate change and food security. Science. DOI: 10.1126/science.1097396.

Markovič, I., 1995. Pietro Coppo in dragocena kartografska zbirka v Piranu. Primorska srečanja, 175/95, str. 745–747.

Ogrin, D., 2019a. Geografska misel od antike do 19. stoletja. V: Ogrin, D. (ur.). Razvoj geografije na Slovenskem, 100 let študija geografije na Univerzi v Ljubljani. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, str. 15–76.

Ogrin, D., 2019b. Geografija v Evropi in na Slovenskem v času velikih geografskih odkritij. Dela, 51, str. 73–110.

Orožen Adamič, M., 2001. Razstava zemljevidov Pietra Coppe. Geografski vestnik, 73, 2, str. 72–74.

Petrus Coppus fecit: De summa totius orbis, 2001. Razstavni katalog. Piran: Galerija Hermana Pečariča, 60 str.

Pike, A. (ur.), 2011. Brands and branding geographies. Northampton, Edward Elgar.

Pike, A., 2015. Origination: The geographies of brands and branding. Chichester, Wiley Blackwell.

Repe, B., 2018. Mednarodni klasifikacijski sistem za poimenovanje tal in izdelavo legend na zemljevidih tal 2014 (posodobitev 2015), 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete; Rim: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Shucksmith, M., Brown, D. L. (ur.), 2019. Routledge international handbook of rural studies. Abingdon, Routledge.

Stancovich, P., 1829. Biografia degli uomini distinti dell'Istria. Seconda edizione con saggio di annotazioni. Tommo secondo. Trieste, str. 84–93.

Terčon, N., Bonin, F., Čerče, P., 2001. Petrus Coppus fecit; Pietro Coppo – življenje in delo, predstavitev piranskega kodeksa De sum(m)a totius orbis. V: Petrus Coppus fecit: De summa totius orbis. Razstavni katalog. Piran: Galerija Hermana Pečariča, str. 7–22.

Veihmeyer, F. J., Hendrickson, A. H., 1927. Soil-moisture conditions in relation to plant growth. Plant Physiology, 2, 1, str. 71–82. DOI: 10.1104/pp.2.1.71.

Vodopivec, J., 2002. Coppov piranski kodeks – struktura in stanje. Knjižnica, 46, 1-2, str. 7–27.

Žitko, S., 1999. Pietro Coppo. O položaju Istre. V: Darovec, D. (ur.). Stari krajepisi Istre. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, Pokrajinski muzej, str. 39–62.

Prenosi

Objavljeno

30. 12. 2020

Številka

Rubrika

Poročila