Industrializacija koroške regije

Avtorji

  • Igor Vrišer

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.2.29-38

Povzetek

Koroška regija (občine Dravograd, Radlje, Ravne in Slovenj Gradec) se je industrializirala razmeroma zgodaj, že v 19. stoletju. Industrija je bila osredotočena v nekaj naseljih v Mežiški dolini in še v nekaj drugih krajih (Dravograd, Slovenj Gradec, Mislinja in Muta). Industrijski razvoj izkazuje več kriznih obdobij. V novo nastali Jugoslaviji se je industrializacija sicer nadaljevala,
vendar so industrijska podjetja občutila neugodnosti periferne in obmejne lege. Največjo prosperiteto so doživljali lesna industrija in rudniki svinca, železarstvo je bilo manj uspešno, premogovniki pa so zaradi izčrpanosti in nerentabilnosti postopoma usihali.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1986

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati