Prostorska organizacija družbene infrastrukture v občini Ravne s posebnim ozirom na KS Črna

Avtorji

  • Mirko Pak

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.2.61-65

Ključne besede:

Prostorska organizacija družbene infrastrukture v občini Ravne s posebnim ozirom na KS Črna

Povzetek

Trgovina, obrt, uprava, zdravstvo, šolstvo, kultura, pošta in še druge dejavnosti družbene infrastrukture tudi v občini Ravne sledijo modelu poselitve, kar pomeni njihovo absolutno in relativno koncentracijo na majhnem prostoru v dolini reke Meže. Občina Ravne je ena redkih v SR Sloveniji z več kot enim središčem, ki presega stopnjo ruralnega središča, in edina s štirimi takšnimi središči, ki poleg tega niso med seboj močno oddaljena. Na Ravnah, v Prevaljah, Mežici in Črni se nahajajo vsi elementi družbene infrastrukture, trgovine s srednjeročno in dolgoročno oskrbo, domala vse vrste obrti, popolne osnovne šole in vrtci, zdravstvene ambulante in postaje ter lekarne, osnovne upravne ustanove (pisarna KS, matični urad, postaja milice in še kaj), kulturni dom, knjižnica, pošta, banka in še kaj. Zaradi reliefa in s tem povezane težje dostopnosti je relativna razlika v opremljenosti naselij v dolini Meže in zunaj nje še večja. To ekstremno polarizacijo blažita samo obe manjši centralni naselji Leše in Kotije (po Kokoletu ranga centralne vasi), ki pa nimata omembe vrednih vplivnih območij. Tako kaže na primer trgovina kot najbolj razširjena in frekventirana družbena infrastrukturna dejavnost aosolutno (številčno) in relativno (strukturno) ekstremno koncentracijo v dolinskih središčih s 93,0% vseh prodajaln in kar 97,7% prodajaln srednjeročne in kratkoročne oskrbe. Podobno ekstremno dolinsko koncentracijo kaže poleg drugega tudi obrt, ki jo ima mimo gostinskih obratov le 23,8% naselij v občini.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1986

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Pak, M. (1986). Prostorska organizacija družbene infrastrukture v občini Ravne s posebnim ozirom na KS Črna. Dela, 2, 61-65. https://doi.org/10.4312/dela.2.61-65

Podobni članki

1-10 od 624

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.