Geografske značilnosti gozdne vegetacije v KS Črna

Avtorji

  • Franc Lovrenčak

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.2.89-91

Ključne besede:

Geografske značilnosti gozdne vegetacije v KS Črna

Povzetek

Gozd porašča večji del ozemlja krajevne skupnosti Črna. V gospodarstvu tega predela je imel in še ima pomembno vlogo. Marsikomu, ki se še ukvarja s kmetijstvom, daje prodaja lesa pretežni del dohodka. Vendar se v zadnjem času izraziteje kažejo negativne posledice onesnaženega zraka. Žveplov dioksid vpliva na sušenje drevesnih vrst. Prizadetost gozdnega drevja, prej omejena na ožje območje terjava, se je močno razširila po zgornji Mežiški dolini. Poškodbe na drevju se kažejo že severno od Mežice in na jugu od Žerjava v širši okolici Črne. Gozd je treba obravnavati v okviru vsega gospodarstva, saj gre tu za območje ob državni meji in je potrebno pojave opuščanja obdelovanja zemlje in zaraščanja kulturne pokrajine ustrezno upoštevati.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1986

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Lovrenčak, F. (1986). Geografske značilnosti gozdne vegetacije v KS Črna. Dela, 2, 89-91. https://doi.org/10.4312/dela.2.89-91