Fizična geografija in preučevanje ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč

Avtorji

  • Karel Natek Dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.20.133-146

Ključne besede:

fizična geografija, naravne nesreče, ogroženost, trajnostni razvoj, Slovenija.

Povzetek

Slovenska fizična geografija je s preučevanji naravnih nesreč dosegla zavidljivo stopnjo védenja o teh pojavih, v katerih se kažeta tesna povezanost človeka in narave ter naraščajoča ranljivost sodobne družbe. Predstavljeno je geografsko videnje teh pojavov, ki niso zgolj naključni dogodki, temveč sestavni del pokrajine, skupaj z vsemi človekovimi prilagoditvami. Hiter razvoj znanosti in tehnike ter spremenjen način življenja sodobnega človeka so še povečali našo ranljivost in ogroženost, kar zahteva tudi od fizične geografije uporabo novih pristopov pri osveščanju in iskanju možnosti trajnostnega 'sožitja' z naravnimi nesrečami.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2003

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Natek, K. (2003). Fizična geografija in preučevanje ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč. Dela, 20, 133-146. https://doi.org/10.4312/dela.20.133-146