Razumevanje okoljskih problemov na dinarskem krasu

Avtorji

  • Jean Nicod Professor Emeritus, Florida 1, 35 Avenue du 24 Avril 1915, 13012 Marseille, France.

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.20.27-41

Ključne besede:

kras, Kras, dinarski kras, geomorfologija, krasoslovje, raba tal, kmetijstvo, preoblikovanje površja.

Povzetek

Na glavnih območjih dinarskega krasa, na Krasu, jadranskih otokih in nizkih ravnikih ob dalmatinski obali prevladujeta tipično sredozemska raba tal, ki povzroča tudi spreminjanje površja, npr. krčenje gozda in urejanje kraškega površja za kmetijstvo, gradnja suhih zidov in terasiranih pobočjih ter pridobivanje kmetijskih zemljišč v dnu vrtač, uval in dolcev. Avtor v prispevku primerja kraško površje na Krasu in v Dalmaciji z drugimi kraškimi pokrajinami (Provansa, Causses in Puglia). Primerjave nam omogočajo boljši vpogled v značilnosti in funkcioniranje dinarskega krasa, predvsem razvoj kraške pokrajine, rast škrapljišč ter geomorfološke in hidrološke spremembe v kraških poljih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

1. 12. 2003

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Nicod, J. (2003). Razumevanje okoljskih problemov na dinarskem krasu. Dela, 20, 27-41. https://doi.org/10.4312/dela.20.27-41