Razvojno-varovalni pomen pokrajinsko-ekološke sestave Slovenije

Avtorji

  • Dušan Plut Dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.20.81-89

Ključne besede:

pokrajinskoekološke sestavine, pokrajinskoekološka sestava, razvojno-varovalno načrtovanje, sonaravni razvojni model, Slovenija

Povzetek

Raznolika pokrajinskoekološka sestava Slovenije je v preteklosti pomembno vplivala na prostorsko razporeditev prebivalstva, dejavnosti ter pokrajinsko rabo. V agrarni in industrijski družbi so bile v ospredju različne oblike izkoriščanja pokrajinskoekološkega potenciala Slovenije. Postindustrijsko obdobje pa zaradi prekomerne rabe naravnih virov in obremenjevanja občutljivih pokrajinskoekoloških sestavin prinaša potrebo po varovalno in razvojno uravnoteženi rabi pokrajinskoekološkega potenciala Slovenije. Sonaravni model prostorskega in regionalnega razvoja Slovenije se lahko uresniči zgolj ob upoštevanju njene raznolike pokrajinskoekološke sestave.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2003

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Plut, D. (2003). Razvojno-varovalni pomen pokrajinsko-ekološke sestave Slovenije. Dela, 20, 81-89. https://doi.org/10.4312/dela.20.81-89