Novejši trendi v geografskem raziskovanju prsti in rastlinstva v Sloveniji in v tujini

Avtorji

  • Ana Vovk Korže Dr., Oddelek za geografijo, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Slovenija.

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.20.91-99

Ključne besede:

fizična geografija, geografija prsti, biogeografija, predmetniki geografije, ekologija.

Povzetek

V prispevku je prikazana geografska metodologija preučevanja prsti in vegetacije v slovenskih učbenikih, knjigah, atlasih in leksikonih ter učnih načrtih fakultetnih programov geografije. S pregledom teh virov želimo podati oceno, kaj, kako in s kakšnimi rezultati sta zastopani geografija prsti in vegetacije v slovenski geografiji in izven nje. Za lažjo primerjavo smo vključili trende geografskega raziskovanja prsti in vegetacije tudi v sosednjih državah. V tujini imajo specializirane revije in strokovna združenjaza razvoj na področju geografije prsti in rastlinstva. Pomembno je spoznanje, kako konkurenčno je naše znanje, v katero smer ga razvijamo in ter katero lastno raziskovalno metodologijo smo razvili v Sloveniji in jo tudi objavili v mednarodnih revijah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2003

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Vovk Korže, A. (2003). Novejši trendi v geografskem raziskovanju prsti in rastlinstva v Sloveniji in v tujini. Dela, 20, 91-99. https://doi.org/10.4312/dela.20.91-99