Delo, oskrba in preseljevanje kot dejavnik suburbanizacije Zagreba. Primer občine Bistra

Avtorji

  • Vedran Prelogović Faculty of Science, Department of Geography, Marulićev trg 19/II, pp 595, 10000 Zagreb

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.22.113-128

Ključne besede:

suburbanizacija, Bistra, Zagreb, delo, priseljevanje, oskrba

Povzetek

V članku so na primeru občine Bistra prikazani vzroki in sodobni suburbanizacijski procesi v zagrebškem obmestju. Posebno težišče je dano proučevanju priseljevanja kot izrazitemu procesu demografske suburbanizacije Zagreba ter interakciji med Bistro in Zagrebom/Zaprešičem v funkciji dela, oskrbe in zadovoljevanja kulturnih potreb prebivalcev Bistre.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

1. 12. 2004

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Prelogović, V. (2004). Delo, oskrba in preseljevanje kot dejavnik suburbanizacije Zagreba. Primer občine Bistra. Dela, 22, 113-128. https://doi.org/10.4312/dela.22.113-128