Kriminaliteta kot vse pomembnejši dejavnik kakovosti bivanja v ljubljanski urbani regiji

Avtorji

  • Barbara Lampič Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.22.129-140

Ključne besede:

Splošna kriminaliteta, suburbanizacija, razširjenost kaznivih dejanj, Ljubljanska urbana regija

Povzetek

Zaradi intenzivne suburbanizacije širše zaledje Ljubljane postaja izrazito prehodno območje z značilnim prepletanjem urbanih in ruralnih socialnogeografskih elementov. Med učinki suburbanizacije gotovo lahko obravnavamo tudi pojav in porast kaznivih dejanj. Podatki za leto 2002 kažejo, da je bilo v Ljubljanski urbani regiji zabeleženih dobrih 40 % vseh kaznivih dejanj v Sloveniji. Daleč največ, skoraj 30 %, v Mestni občini Ljubljana. Ogroženost se pomembneje povečuje v preostalih občinah Ljubljanske urbane regije, predvsem v tistih, ki jih je zajel zadnji val suburbanizacije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2004

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Lampič, B. (2004). Kriminaliteta kot vse pomembnejši dejavnik kakovosti bivanja v ljubljanski urbani regiji. Dela, 22, 129-140. https://doi.org/10.4312/dela.22.129-140