Teoretična in vsebinska zasnova trajnostno sonaravnega napredka

Avtorji

  • Dušan Plut Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.23.59-113

Ključne besede:

okoljska trajnostnost, gospodarska trajnostnost, socialna (družbena) traj-nostnost, trajnostno sonaravni napredek, geografija.

Povzetek

Udejanjanje načela trajnostnosti (trajnosti) na gospodarskem, družbenem in okoljskem polju pomeni trajno prilagajanje organizacije in (materialnega) delovanja družbe okolju. Trajnostno sonaravni razvoj oziroma (širše) napredek pomeni trajno (trajnostno) in hkratno izboljševanje materialne, socialne in okoljske kakovosti življenja. Geografija ima priložnost, da aktivno sodeluje pri udejanjanju sonaravnih vzorcev prostorske organizacije dejavnosti človeštva.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2005

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Plut, D. (2005). Teoretična in vsebinska zasnova trajnostno sonaravnega napredka. Dela, 23, 59-113. https://doi.org/10.4312/dela.23.59-113