Kmetijstvo kot priložnost sonaravnega razvoja podeželja v Sloveniji

Avtorji

  • Barbara Lampič Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.23.167-219

Ključne besede:

kmetijstvo, podeželje, sonaravni razvoj, snovni vnosi kmetijstva, kmetij-sko-okoljski ukrepi, učinki kmetijske politike, ekološko kmetijstvo, Slovenija, Evropska unija.

Povzetek

Vloga kmetijstva na podeželju se je bistveno spremenila, celo povečala, saj se je kmetijstvu pričelo pripisovati številne nove funkcije, od socialne do ekološke. Z vključitvijo v EU in uveljavljanjem Skupne kmetijske politike prihaja do velikih sprememb tudi v slovenskem kmetijstvu, njegovi usmeritvi, stopnji intenzivnosti, velikostni in posestni strukturi. Vprašanje pa je, ali je smer razvoja kmetijstva v Sloveniji v skladu z varovanjem in ohranjanjem naših ključnih naravnih virov?

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2005

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Lampič, B. (2005). Kmetijstvo kot priložnost sonaravnega razvoja podeželja v Sloveniji. Dela, 23, 167-219. https://doi.org/10.4312/dela.23.167-219