Predhodno poročilo o raziskovanju minimalnih temperatur v mraziščih pozimi 2004/2005

Avtorji

  • Darko Ogrin Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.23.221-233

Ključne besede:

minimalna temperatura, nočno ohlajanje, jezero hladnega zraka, konkav-ne reliefne oblike, temperaturna inverzija, mrazišča.

Povzetek

Temperaturne razmere v mraziščih se precej razlikujejo od razmer, ki smo jih vajeni drugje po Sloveniji. Mehanizmi ohlajanja so bolj intenzivni, reliefna oblika pa omogoča nemoteno nočno ohlajanje, kar privede v radiacijskem tipu vremena do velikih razlik glede na okolico. Poskusne terenske meritve v zimi 2004/2005 potrjujejo znana fizikalna dejstva in kažejo, da se v teh mraziščih ob ugodnih meteoroloških pogojih pojavljajo precej nižje temperature od absolutnih minimumov izmerjenih v mreži ARSO.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2005

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Ogrin, D. (2005). Predhodno poročilo o raziskovanju minimalnih temperatur v mraziščih pozimi 2004/2005. Dela, 23, 221-233. https://doi.org/10.4312/dela.23.221-233