Poskus opredelitve sodobnih problemov razvoja kulturne pokrajine slovenskega podeželja

Avtorji

  • Vladimir Klemenčič Mucherjeva 1, SI – 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.24.171-184

Ključne besede:

podeželje, kmetijstvo, omejene naravne danosti, zemljiško-posestna struk-tura, socialno-gospodarska struktura

Povzetek

V prispevku je predstavljen poskus opredelitve sodobnih problemov razvoja kulturne pokrajine slovenskega podeželja, ki so posledica učinkov treh faz družbeno-ekonomskega, prostorskega in poltičnega razvoja Slovenije. Med problemi najbolj izstopajo: prepočasno odpravljanje neugodne zemljiške strukture, omejene naravne danosti za moderno kmetijstvo in poglabljanje regionalnih razlik v gospodarski razvitosti Slovenije, s čemer je povezan tudi proces razpadanja podeželske kulturne pokrajine na perifernih območjih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2005

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Klemenčič, V. (2005). Poskus opredelitve sodobnih problemov razvoja kulturne pokrajine slovenskega podeželja. Dela, 24, 171-184. https://doi.org/10.4312/dela.24.171-184