Regionalno in prostorsko planiranje ali regionalno-prostorsko planiranje

Avtorji

  • Milan Naprudnik Soška ulica 17 b, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.24.23-35

Ključne besede:

strategija razvoja, regionalno planiranje, urejanje prostora, evropske smer-nice, zakonodaja, geografi ja

Povzetek

V 60-tih letih prejšnjega stoletja se je pokazala nujnost povezovanja različnih vidikov sektorskega planiranja, razvilo se je regionalno-prostorsko planiranje. V Sloveniji so bile v obdobju 1970-1975 izdelane strokovne osnove za sprejem regionalno-prostorskega plana republike. S prehodom na sistem družbenega planiranja so se sprejemale le splošne usmeritve, ker se je nadaljevalo še 10 let v samostojni državi. Šele v letu 2002 je bila sprejeta Strategija prostorskega razvoja, pri tem pa niso bila razčiščena razmerja z strategijo regionalnega razvoja, strategijo razvoja na državni ravni in usmeritvami na evropski ravni.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2005

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Naprudnik, M. (2005). Regionalno in prostorsko planiranje ali regionalno-prostorsko planiranje. Dela, 24, 23-35. https://doi.org/10.4312/dela.24.23-35