Odnos med življenjskim stilom in tipom stanovanjske hiše

Avtorji

  • Vladimir Drozg Oddelek za geografijo Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru Koroška cesta 160, SI-2000 Maribor

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.25.123-132

Ključne besede:

življenjski stil, bivanje, stanovanjska hiša, socialna geografija

Povzetek

V prispevku so prikazane zveze med življenjskim stilom in tipi stanovanjske hiše, torej med habitusom in habitatom. Opredeljeni so štirje tipi habitusa, in sicer na podlagi naslednih lastnosti: gospodarski in socialni položaj gospodinjstva, ekološka ter kulturna osveščenost. Življenjski stil je splet socialnega položaja (nižji, srednji in višji sloj) ter habitusa. Tipi stanovanjske hiše so opredeljenii z naslednjimi elementi: velikost objekta in parcele, doris objekta, namemnost okolice in pomožnih objektov ter oblika objekta. Razpoznali smo vsaj 10 tipov stanovanjskih hiš, ki ustrezajo opredeljenim življenjskim stilom.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2006

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Drozg, V. (2006). Odnos med življenjskim stilom in tipom stanovanjske hiše. Dela, 25, 123-132. https://doi.org/10.4312/dela.25.123-132