Slovensko podeželje in nova strategija razvoja

Avtorji

  • Tomaž Cunder Kmetijski inštitut Slovenije Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.25.147-158

Ključne besede:

razvoj podeželja, kmetijska politika, nacionalni strateški načrt, konkurenčnost, trajnostni razvoj, program LEADER

Povzetek

V prispevku je analiziran pomen politike razvoja podeželja v glavnih strateških dokumentih in izvedbenih ukrepih kmetijske politike. Kvalitativna analiza Nacionalnega strateškega načrta za programsko obdobje 2007 - 2013, ki zajema raven usklajenosti politike z razvojnimi potrebami in cilji, predstavlja okvir za kritično oceno sprejemljivosti posameznih ukrepov. Obseg in struktura finančnih sredstev, ki jih za različne spodbude namenja država, kažeta na izrazito povečan gospodarski, socialni in okoljski pomen razvoja slovenskega podeželja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2006

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Cunder, T. (2006). Slovensko podeželje in nova strategija razvoja. Dela, 25, 147-158. https://doi.org/10.4312/dela.25.147-158

Podobni članki

1-10 od 301

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.