Slovensko podeželje na preizkušnji - kdo bo nadomestil kmetijstvo?

Avtorji

  • Marjan Ravbar Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU Trg francoske revolucije 7, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.25.207-221

Ključne besede:

podeželje, tipologija naselij, kmetijska usmerjenost, razvoj podeželja, regionalna politika

Povzetek

Prispevek pojasnjuje vlogo podeželja v sodobnih družbenih procesih s poudarkomin na pomenu prepletanj med mesti in podeželjem. Poudarek je na pregledu sodobnih teženj v razvoju naselij in rabe površja. Z njimi opozarjamona procese, ki potekajo v nasprotju z želenimi cilji. S simuliranjem razvojnih posledic v več tipičnih območij z različnimi razvojnimi možnostmi se opirajoč na spontane procese opredeljujemo do zaraščanja kmetijskih zemljišč in preobrazbe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča. V zaključku s pomočjo simulacijskega modela podajamo možne usmeritve za nadaljnji gospodarski razvoj na podeželju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2006

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Ravbar, M. (2006). Slovensko podeželje na preizkušnji - kdo bo nadomestil kmetijstvo?. Dela, 25, 207-221. https://doi.org/10.4312/dela.25.207-221