Prostorski vidiki razvoja kmetij

Avtorji

  • Anton Perpar Katedra za agrarno ekonomiko, ruralno sociologijo in razvoj podeželja Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana
  • Matija Kovačič Katedra za agrarno ekonomiko, ruralno sociologijo in razvoj podeželja Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.25.61-71

Ključne besede:

kmetijstvo, podeželje, prostorsko načrtovanje, kmetijska zemljišča, razvoj kmetij, Slovenija

Povzetek

Kmetijstvo na podeželju danes ni ne edina in tudi ne več prevladujoča dejavnost. Neupoštevanje posebnosti kmetijstva povzroča predvsem naslednje težave: zmanjševanje obsega pridelovalnih zemljišč najboljše kakovosti, prostorsko utesnjevanje kmetij v naseljih ter ovirane prometne povezave med kmetijami in njihovi pridelovalnimi površinami. Številne kmetije so zaradi teh vzrokov kljub razvojnim ambicijam omejevane ali ovirane pri nadaljnjem razvoju. Kot posledice se v podeželskih naseljih pojavljajo socialne napetosti, izginja agrarna identiteta podeželskih naselij ter krajine, med mladimi pa je vse manj interesa za kmetovanje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2006

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Perpar, A., & Kovačič, M. (2006). Prostorski vidiki razvoja kmetij. Dela, 25, 61-71. https://doi.org/10.4312/dela.25.61-71