Pokrajinskoekološka členitev Zgornje Gorenjske

Avtorji

  • Andreja Ferreira Gozdarski inštitut Slovenije Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.26.61-74

Ključne besede:

pokrajinska ekologija, pokrajinskoekološka členitev, Zgornja Gorenjska

Povzetek

Pokrajinskoekološki metodološki pristop je zaradi holistične obravnave najprimernejši za proučevanje odnosov med posameznimi pokrajinskoekološkimi enotami ter njihovimi vplivi na rabo tal in človekove dejavnosti. Zgornjo Gorenjsko smo razčlenili na 5 pokrajinskoekoloških tipov in 19 pokrajinskoekoloških enot. Pokrajinskoekološki tipi in pokrajinskoekološke enote so pokazali veliko notranjo diferenciacijo območja, ki v primeru obstoječih teritorialnih enot, kot so katastrske občine, občine itd., ne pridejo do izraza. Homogenost pokrajinskoekoloških tipov in pokrajinskoekoloških enot omogoča preprostejšo interpretacijo podatkov in boljše rezultate.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2006

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Ferreira, A. (2006). Pokrajinskoekološka členitev Zgornje Gorenjske. Dela, 26, 61-74. https://doi.org/10.4312/dela.26.61-74