Prometno onesnaževanje ozračja v Ljubljani

Avtorji

  • Matej Ogrin Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.27.199-214

Ključne besede:

Mestna občina Ljubljana, promet, onesnaževanje ozračja, difuzivni vzorčevalniki, kakovost zraka, dušikov dioksid

Povzetek

Cestni promet povzroča emisije izpušnih plinov in delcev, ki nastanejo kot posledica izgorevanja goriv v motorjih z notranjim izgorevanjem pogonskih goriv in nekaterih drugih procesov. Zrak ob cestah je zato obremenjen z onesnaževali kot so dušikovi oksidi, ogljikov monoksid, lahko hlapni ogljikovodiki, delci in še nekateri drugi. Spremljanje stanja kakovosti ozračja ob cestah je z vidika proučevanja vplivov prometa na kakovost zraka ključno pri ocenjevanju okoljskih vplivov prometne dejavnosti. Prispevek govori o uporabi difuzivnih vzorčevalnikov pri merjenju onesnaženosti ozračja z dušikovim dioksidom ob večjih in manjših cestah na območju Mestne občine Ljubljana (MOL).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

1. 12. 2007

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Ogrin, M. (2007). Prometno onesnaževanje ozračja v Ljubljani. Dela, 27, 199-214. https://doi.org/10.4312/dela.27.199-214