Romska naselja kot poseben del naselbinskega sistema v Sloveniji

Avtorji

  • Jernej Zupančič Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.27.215-246

Ključne besede:

politična geografija, manjšine, Romi, Slovenija, naselja

Povzetek

Prispevek obravnava romska naselja kot poseben del naselbinskega sistema v Sloveniji. Zaradi pozne stalne naselitve, ohranjanja svojskih bivalnih navad in pomanjkanja sredstev so Romi oblikovali več kot sto naselbinskih enot, ki so le deloma vključene v naselbinski sistem Slovenije. Zaradi tega imajo sami vrsto težav. Številni problemi nastajajo v stiku Romov in okoliškega prebivalstva. Vendar to stanje ni brezperspektivno; ob angažiranju lokalnih in državnih dejavnikov ter Romov samih je mogoče pričakovati izboljšanje njihovega položaja ter obenem razbremeniti okoliško prebivalstvo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2007

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Zupančič, J. (2007). Romska naselja kot poseben del naselbinskega sistema v Sloveniji. Dela, 27, 215-246. https://doi.org/10.4312/dela.27.215-246