Socialno-geografska preobrazba naselbinskih struktur - kako usmerjati razvoj?

Avtorji

  • Marjan Ravbar Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU Gosposka 13, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.27.81-100

Ključne besede:

geografija Slovenije, socialna geografija, poselitev, urbanizacija, suburbanizacija, usmerjanje poselitve

Povzetek

Rast naselij je tudi v Sloveniji že desetletja v pretežni meri povezana s širitvijo njihovih zunanjih meja izven historičnih in organskih pogojenih meja. V sodobnosti največjo dinamiko izkazujejo obmestna in tudi oddaljenejša podeželska naselja. Druga značilnost sodobne prostorske preobrazbe naselij pa je povezana s prevladujočo disperzno pozidavo pretežno prosto stoječih enostanovanjskih hiš, kar namesto že dolgo časa izraženih želja po decentralizirani koncentraciji bivanjskih območij, le-ta odstopa od političnih ciljev in v sorazmernem deležu povišuje stroške infrastrukturne opremljenosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2007

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Ravbar, M. (2007). Socialno-geografska preobrazba naselbinskih struktur - kako usmerjati razvoj?. Dela, 27, 81-100. https://doi.org/10.4312/dela.27.81-100