Hidrološke raziskave ARSO na območju Bohinja

Avtorji

  • Marjan Bat Sektor za hidrologijo Urada za monitoring ARSO Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.28.165-181

Ključne besede:

vodomerna postaja, vodostaj, temperatura vode, pretok, podatkovni niz, sledilni poskus, vodna bilanca, Slovenija, Bohinj, Bohinjsko jezero

Povzetek

Na sektorju za hidrologijo Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) na območju Bohinja izvajamo opazovanja na Savici v Ukancu, na Mostnici v Stari Fužini, na Savi Bohinjki pri Svetem Janezu, na Bistrici v Bohinjski Bistrici ter na Bohinjskem jezeru pri Svetem Duhu. Podatke meritev preverjamo in usklajujemo z meteorološkimi pri vodni bilanci. V podporo našim rednim meritvam izvajamo tudi sledilne poskuse. Dva, ki smo ju izvedli na območju Bohinja, sta skupaj z rezultati bilance potrdila, da vodozbirnih zaledij tukajšnjih v.p. ne moremo obravnavati ločeno.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2007

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Bat, M. (2007). Hidrološke raziskave ARSO na območju Bohinja. Dela, 28, 165-181. https://doi.org/10.4312/dela.28.165-181