Vplivi turizma v slovenskem alpskem svetu na vode

Avtorji

  • Dejan Cigale Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.28.255-271

Ključne besede:

Alpe, Slovenija, turizem, rekreacija, okoljski učinki turizma, pritiski na vodne vire

Povzetek

Turizem ni le pomembna gospodarska dejavnost, ampak predstavlja tudi vir obremenitev različnih pokrajinskih elementov, tako tudi vode. Na drugi strani je ustrezna kakovost vode velikega pomena za razvoj turizma. Prispevek turizma k obremenjevanju voda na tem območju je sicer znaten, ni pa prevladujoč. Izjemo predstavljajo vplivi turizma na drugače neposeljenih območjih, kjer sta turizem in rekreacija poglavitna vira obremenjevanja voda, vendar so pri tem absolutne količine porabljenih in odpadnih vod razmeroma skromne.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2007

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Cigale, D. (2007). Vplivi turizma v slovenskem alpskem svetu na vode. Dela, 28, 255-271. https://doi.org/10.4312/dela.28.255-271