Nove interpretacije fluvialnih sedimentov na Krasu

Avtorji

  • Andrej Mihevc Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU Titov trg 2, SI-6230 Postojna

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.28.15-28

Ključne besede:

brezstropa jama, fluvialni sediment, geomorfologija, starost, kras, Kras

Povzetek

Predstavljene so pomembne brezstrope jame s fluvialnimi sedimenti na Divaškem krasu, v Matarskem podolju in Podgorskem krasu. Opisana je njihova prostorska razprostranjenost ter odnos do obstoječih jam in kraškega površja ter njihov geomorfološki pomen. Sedimenti iz njih so bili analizirani in datirani z različnimi metodami. Največja starost sedimentov je bila ugotovljena v brezstropi jami v Črnotiškem kamnolomu. V njej so na steni ohranjeni fosilni ostanki jamske vodne živali Marifugia cavatica prekriti s 3,2-4,1 Ma starimi sedimenti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2007

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Mihevc, A. (2007). Nove interpretacije fluvialnih sedimentov na Krasu. Dela, 28, 15-28. https://doi.org/10.4312/dela.28.15-28