Udejanjanje načel trajnostnega razvoja v malih, antropogeno preobremenjenih porečjih

Avtorji

  • Emil Šterbenk ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave Koroška 58, SI-3320 Velenje
  • Marijan Jedovnicki Komunalno podjetje Velenje Koroška 37/b, SI-3320 Velenje
  • Štefan Pražnikar Komunalno podjetje Velenje Koroška 37/b, SI-3320 Velenje
  • Branko Naveršnik Komunalno podjetje Velenje Koroška 37/b, SI-3320 Velenje
  • Vesna Metelko-Skutnik Agencija Republike Slovenije za okolje Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana
  • Alenka Rošer Drev ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave Koroška 58, SI-3320 Velenje

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.28.323-340

Ključne besede:

voda, trajnostni razvoj, komunalna čistilna naprava, sanacijski program

Povzetek

Sredi osemdesetih let dvajsetega stoletja so bile vode v Šaleški dolini močno onesnažene. Njihova degradiranost je botrovala nastanku sanacijskega programa.Metodologijo okoljske sanacije porečja Pake je mogoče prilagoditi in uporabiti tudi za druga podobna preobremenjena območja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2007

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Šterbenk, E., Jedovnicki, M., Pražnikar, Štefan, Naveršnik, B., Metelko-Skutnik, V., & Rošer Drev, A. (2007). Udejanjanje načel trajnostnega razvoja v malih, antropogeno preobremenjenih porečjih. Dela, 28, 323-340. https://doi.org/10.4312/dela.28.323-340