Okoljska in razvojna vloga kmetijstva v Mestni občini Ljubljana

Avtorji

  • Barbara Lampič Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.28.359-379

Ključne besede:

Kmetijstvo, naravni viri, raba tal, značilnosti kmetijstva in kmetij, energetski vnosi, kmetijsko obremenjevanje, prihodnost kmetijstva, Mestna občina Ljubljana

Povzetek

V prispevku so predstavljeni rezultati raziskave vrednotenja kmetijstva in njegove okoljske vloge s poudarkom na obsegu in vrstah kmetijskega obremenjevanja ter perspektivi kmetijstva na širšem območju Ljubljane. Pokrajinska heterogenost občine pomembno vpliva na usmeritev in funkcije kmetijstva, sedanjo in bodočo rabo zemljišč. Število aktivnih kmetij se je v zadnjem desetletju pomembno zmanjšalo, njihovo upadanje pa se postopoma umirja. Od trenutno 600 aktivnih kmetij je pričakovati, da se bo njihovo število znižalo še za 20 do 30 %, spremenila pa se bo njihova struktura in velikost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2007

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Lampič, B. (2007). Okoljska in razvojna vloga kmetijstva v Mestni občini Ljubljana. Dela, 28, 359-379. https://doi.org/10.4312/dela.28.359-379