Reliktni vršaji kontaktnega krasa severozahodnega dela Matarskega podolja

Avtorji

  • Uroš Stepišnik Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
  • Luka Černuta
  • Mateja Ferk
  • Petra Gostinčar

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.28.29-42

Ključne besede:

kontaktni kras, kras, vršaji, Matarsko podolje, električna upornost tal

Povzetek

Na slovenskem krasu je več različnih tipov kontaktnega krasa. Najpogostejši je ponorni tip kontaktnega krasa, ki se pojavlja med fliši in apnenci. Najdaljši kontakt te vrste v Sloveniji je na območju Matarskega podolja v zahodni Sloveniji, kjer se pojavljajo mnoge kraške globeli, ki so značilne za kontaktni kras. Reliktni vršaji so značilne oblike kontaktnega krasa, ki nastanejo s postopno denudacijo flišne naplavine in kemično denudacijo karbonatne podlage na območjih vršajev. V raziskavi so bile proučene oblike in procesi na vršajih ter vpliv vršajev na razvoj okoliškega krasa.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2007

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Stepišnik, U., Černuta, L., Ferk, M., & Gostinčar, P. (2007). Reliktni vršaji kontaktnega krasa severozahodnega dela Matarskega podolja. Dela, 28, 29-42. https://doi.org/10.4312/dela.28.29-42