Voda v prsti in ugotavljanje njenega razporejanja v odvisnosti od reliefa

Avtorji

  • Blaž Repe Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.28.91-106

Ključne besede:

fizična geografija, pedogeografija, pedogenetski dejavniki, voda v prsti, reliefni indeks vlažnosti, GIS

Povzetek

Podatki o količini vode v prsteh Slovenije so skromni in še to so najpogosteje na voljo le v točkovni obliki, kar je težko posplošiti na večje območje. Zato smo razporeditev skušali oceniti na podlagi reliefnih podatkov. Kot merilo razporeditve vode v prsti v pokrajini smo uporabili reliefni indeks vlažnosti. Reliefni indeks vlažnosti kaže na stopnjo akumulacije vode v prsti na določeni izbrani lokaciji, ki je funkcija naklona na tej lokaciji in specifične površine porečja gorvodno od te točke.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2007

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Repe, B. (2007). Voda v prsti in ugotavljanje njenega razporejanja v odvisnosti od reliefa. Dela, 28, 91-106. https://doi.org/10.4312/dela.28.91-106