Starostna in spolna struktura Slovencev v Vojvodini v obdobju od 2. svetovne vojne do začetka 21. stoletja

Avtorji

  • Tamara Kovačević Department of Geography Faculty of Science and Mathematics University of Novi Sad Trg Dositeja Obradovića 3 21000 Novi Sad, Serbia

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.29.131-144

Ključne besede:

starostna sestava, Slovenci, Vojvodina

Povzetek

V prispevku je predstavljena starostna in spolna sestava Slovencev v Vojvodini. Posebna pozornost je namenjena obdobju po 2. svetovni vojni in analizi sprememb starostne sestave. Različni pokazatelji te sestave (srednja starost, indeks staranja, idr.) so bili analizirani s pomočjo statističnih in matematičnih postopkov. Rezultati prinašajo nova spoznanja o demografsko sliko Vojvodine z vidika Slovencev in opozarjajo na njihovo neugodno starostno sestavo. So namreč ena od starejših etničnih skupin, ki jim od nadaljevanju ugotovljenih trendov grozi izumrtje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

1. 12. 2008

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Kovačević, T. (2008). Starostna in spolna struktura Slovencev v Vojvodini v obdobju od 2. svetovne vojne do začetka 21. stoletja. Dela, 29, 131-144. https://doi.org/10.4312/dela.29.131-144