Promet urbanega območja Ljubljane in Münstra

Avtorji

  • Špela Verovšek Godič 17/c, Sl-1242 Stahovica

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.29.205-223

Ključne besede:

prometno načrtovanje, javni promet, trajnostna mobilnost, potovalne navade, Ljubljana, Münster, Ljubljanska urbana regija, Münsterland

Povzetek

Prispevek obravnava in primerja strukturo, razvoj in ureditev prometa v Ljubljani in Münstru. Prikazani so temeljni elementi in kazalci integralnega prometnega sistema izbranih dveh mest in njunega gravitacijskega zaledja, ki se nanašajo na prostorsko organizacijo dejavnosti, prometne tokove, strukturo prometnih sistemov in način urejanja prometa. V prispevku je opredeljena tudi analiza potovalnih navad prebivalcev ter intenziteta cestno prometnih tokov naprehodu iz širše regije v mesto.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2008

Številka

Rubrika

Razgledi

Kako citirati

Verovšek, Špela. (2008). Promet urbanega območja Ljubljane in Münstra. Dela, 29, 205-223. https://doi.org/10.4312/dela.29.205-223