Hidrogeografske metode ocenjevanja nemerjenih obdobnih pretokov v Sloveniji

Avtorji

  • Tajan Trobec Pregljeva 58, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.29.119-130

Ključne besede:

hidrogeografija, ocene pretokov, vodomerne postaje, vodotoki, Slovenija

Povzetek

V prispevku so predstavljene hidrogeografske metode, ki se uporabljajo za ocenjevanje obdobnih pretokov, t. j. več letnih povprečnih pretokov, na vodotokih, ki niso neposredno vključeni v mrežo vodomernih postaj. V uvodnem delu so predstavljena teoretska izhodišča in metodološki postopki ocenjevanja,v nadaljevanju pa smo opozorili na različne omejitve, katerim smo pri tem izpostavljeni.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2008

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Trobec, T. (2008). Hidrogeografske metode ocenjevanja nemerjenih obdobnih pretokov v Sloveniji. Dela, 29, 119-130. https://doi.org/10.4312/dela.29.119-130