Spremembe v hribovski kmečki kulturni pokrajini

Avtorji

  • Drago Meze

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.3.85-98

Ključne besede:

Spremembe v hribovski kmečki kulturni pokrajini

Povzetek

V povojnem obdobju, predvsem v zadnjih desetletjih, so se v večini področij hribovske kmečke naselitve izvršile opazne spremembe tudi v fiziognomiji kulturne kmečke pokrajine in to zlasti na kmečkem domu v širšem pomenu besede, o čemer bo predvsem beseda v tem sestavku. To zato, ker je kmečki dom stično področje naših dveh strok, gledano seveda iz nekoliko drugačnih zornih kotov. Sprememb v hribovski kmečki kulturni pokrajini, ki so predmet raziskave naše stroke, je več in drugačnih, kot pritegujejo strokovno zanimanje etnologov, zato se bom dotaknil le teh, ki so obema strokama blizu, to je kmečkemu domu. Glavna razlika pri proučevanju le tega je v tem, da etnologijo, poleg fiziognomije samega kmečkega doma, zanimajo tudi njegovi detajli, predvsem notranjost kmečke hiše, medtem ko geograf posveča notranjosti manj pozornosti, škodi mu pa ne, če se tudi vanjo nekoliko bolj poglobi, če ne drugače, vsaj opisno.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1986

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Meze, D. (1986). Spremembe v hribovski kmečki kulturni pokrajini. Dela, 3, 85-98. https://doi.org/10.4312/dela.3.85-98