Prispevek k razumevanju zgodovinske poselitve južnega dela Ribniške Male gore

Avtorji

  • Milan Hornak Oddelek za arheologijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
  • Uroš Stepišnik Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.30.39-49

Ključne besede:

Ribniška Mala gora, arheologija, geomorfologija, kras, jame

Povzetek

Članek predstavlja možnosti vizualnega preučevanja arheološkega potenciala ali arheološke valorizacije kraškega območja južnega dela Ribniške Male gore. Raziskovano območje je znano po jamskih najdiščih Lisičja jama in Koblarska jama. Do sedaj niso bili identifi cirani ostanki prazgodovinskih naselbin na površju. S terenskim preučevanjem in s pomočjo GIS-ov avtorja poskušata opredeliti potencialne možnosti za zgodovinsko poselitev na preučevanem območju. Drugi vidik njunih raziskav predstavlja sistematično pregledovanje horizontalnih jam na Koblarskem hribu. S preučevanjem naravnih, predvsem geomorfnih, in antropogenih procesov ter oblik v jamskih okoljih ugotavljata možnost zgodovinske rabe jam.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2008

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Hornak, M., & Stepišnik, U. (2008). Prispevek k razumevanju zgodovinske poselitve južnega dela Ribniške Male gore. Dela, 30, 39-49. https://doi.org/10.4312/dela.30.39-49