Zanesljivost hidrogeografskih metod ocenjevanja nemerjenih obdobnih pretokov v Sloveniji

Avtorji

  • Tajan Trobec Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.30.67-86

Ključne besede:

hidrogeografija, ocene pretokov, vodomerne postaje, vodotoki, Slovenija

Povzetek

Obdobne pretoke na vodotokih, ki niso neposredno vključeni v mrežo vodomernih postaj, je potrebno ocenjevati. Tovrstno ocenjevanje je pomembno predvsem za ugotavljanje raz-položljivih vodnih količin in načrtovanje upravljanja z vodami. V prispevku so predstavljene nekatere možnosti ocenjevanja zanesljivosti ocen obdobnih pretokov, dobljenih s pomočjo hidrogeografskih metod.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2008

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Trobec, T. (2008). Zanesljivost hidrogeografskih metod ocenjevanja nemerjenih obdobnih pretokov v Sloveniji. Dela, 30, 67-86. https://doi.org/10.4312/dela.30.67-86