Primerjava planskega in dejanskega stanja v prostoru občine Medvode

Avtorji

  • Janez Berdavs Univerza na Primorskem Znanstveno-raziskovalno središče Garibaldijeva 1 SI-6000 Koper/Capodistria

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.30.87-99

Ključne besede:

občina, Medvode, prostorsko planiranje, prostorska zakonodaja

Povzetek

Članek želi na primeru prostora občine Medvode oceniti uspešnost planskega sistema, ki je bil vzpostavljen leta 1984 in ki se izteka šele v današnjem času. Članek primerja načrtovano stanje v prostoru občine glede na dolgoročni in družbeni plan iz leta 1986 z dejanskim stanjem ob sprejetju novega Zakona o urejanju prostora leta 2003. Analiza razlogov za nizko stopnjo izvedenosti plana kaže, da razlogi niso le v neupoštevanju predpisov, ampak tudi v samem sistemu prostorskih predpisov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2008

Številka

Rubrika

Razgledi

Kako citirati

Berdavs, J. (2008). Primerjava planskega in dejanskega stanja v prostoru občine Medvode. Dela, 30, 87-99. https://doi.org/10.4312/dela.30.87-99