Vodno načrtovanje in načrti upravljanja voda

Avtorji

  • Aleš Bizjak Inštitut za vode Republike Slovenije Hajdrihova 28c, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.30.101-121

Ključne besede:

vodna direktiva, integralno upravljanje voda, vodno načrtovanje, načrti upravljanja voda

Povzetek

Direktiva 2000/60/ES – vodna direktiva – določa skupen evropski pristop k trajnostnemu upravljanju površinskih in podzemnih voda. Pri tem upošteva tako človekove vplive na vodno okolje kot tudi socioekonomske implikacije vplivov in predvidenih preventivnih in sanacijskih ukrepov. Okoljski cilj vodne direktive je doseči dobro stanje vseh voda na območju EU do leta 2015, s pogojnimi izjemami pa do leta 2021, oziroma najkasneje do leta 2027. Pri tem je temeljno izhodišče integralni vodnonačrtovalski pristop, t.j. integracija vseh dejavnikov vodnega okolja v načrte upravljanja voda ter informiranost in sodelovanje javnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2008

Številka

Rubrika

Razgledi

Kako citirati

Bizjak, A. (2008). Vodno načrtovanje in načrti upravljanja voda. Dela, 30, 101-121. https://doi.org/10.4312/dela.30.101-121