Okoljski izzivi trajnostnega razvoja v hrvaškem delu severnega Jadrana

Avtorji

  • Jelena Lončar Department of Geography Faculty of Science University of Zagreb Marulićev trg 19, HR-10000 Zagreb Croatia
  • Mladen Maradin Department of Geography Faculty of Science University of Zagreb Marulićev trg 19, HR-10000 Zagreb Croatia

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.31.159-173

Ključne besede:

trajnostni razvoj, okolje, vpliv človeka na okolje, obalno območje, Jadransko morje, Hrvaška

Povzetek

Članek obravnava nekatere geografske vidike trajnostnega razvoja na območju severnega Jadrana v Republiki Hrvaški. Ta občutljiva regija se sooča s problemi urejanja prostora, oskrbe z vodo, ravnanja z odpadki, prometa in energetike, še zlasti v času turistične sezone, ko se močno povečajo obremenitve infrastrukture v obalnem območju, kjer je velika koncentracija prebivalstva in turističnih zmogljivosti. Dodatne okoljske probleme prinaša načrtovana gradnja naftovoda v okviru rusko-hrvaškega projekta Družba-Adria.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

1. 12. 2009

Številka

Rubrika

Razgledi

Kako citirati

Lončar, J., & Maradin, M. (2009). Okoljski izzivi trajnostnega razvoja v hrvaškem delu severnega Jadrana. Dela, 31, 159-173. https://doi.org/10.4312/dela.31.159-173